Medzinárodné stretnutie iNFO BOOST v Nemecku, a.k.a. 15 hodín cesty a zmeškaný vlak

29. September 2021 | Archív |
1,096 videní

Volám sa Peter Roman a vďaka Mladiinfo Slovensko som mal možnosť zúčastniť sa na prvom transnárodnom projektovom stretnutí vo Frankfurte nad Odrou v septembri 2021. Cieľom projektu iNFO BOOST bolo zdieľať osvedčenú prax medzi zapojenými organizáciami, zvýšiť kvalitu našich služieb, posilniť kapacitu ľudských zdrojov, zvýšiť počet účastníkov na projektoch a posilniť občiansku angažovanosť v našich lokálnych komunitách.

Ak to znie všetko príliš komplikovane, zjednodušene sa dá povedať, že sme si navzájom vymieňali skúsenosti v rámci našej doterajšej práce a do veľkej miery sme sa sústredili na to, ako nám sociálne siete môžu pomôcť zlepšiť to, čo robíme. Keďže sa mi po dlhšej dobe naskytla možnosť vycestovať do zahraničia na živé podujatie a spoznať nových ľudí a nové miesto, nemohol som si to nechať ujsť.            

Tohto stretnutia sa zúčastnili mládežnícke organizácie zo štyroch krajín: Mladiinfo Slovensko (Slovensko), Mladiinfo ČR (Česká republika), COSI Romania (Rumunsko) a pewobe gGmbH (Nemecko). Veľmi som sa na školenie tešil, no na to, aby som sa do Nemecka dostal, nás spolu s Miškou z Mladiinfo Slovensko a ostatnými ľuďmi z Mladiinfo ČR čakala nekonečná 15-hodinová cesta vlakmi a autobusmi.

Spontánne stretnutie s človekom z Namíbie

Po dlhšej kovidovej prestávke som úplne zabudol, čo to znamená cestovať. Jeden vlak sme dokonca zmeškali a boli sme nútení prísť o 3-4 hodiny neskôr, ako sme pôvodne plánovali. Napriek nesmiernej dĺžke a zmeškanému vlaku mi to pripadalo, že cesta ubieha rýchlo. V spoločnosti ostatných členov Mladiinfo som sa totiž cítil príjemne, akoby som ich poznal už dlho, no pritom sme sa naživo spoznali iba v ten deň. Milo nás taktiež prekvapilo spontánne stretnutie s človekom z Namíbie, z ktorým sme sa stretli v autobuse cestou z Prahy do Berlína. Rozprávali sme sa o tom, v čom sú naše krajiny podobné a odlišné a aj napriek tomu, že som v minulosti precestoval mnoho krajín, budem si na toto stretnutie pamätať ešte veľmi dlho. Bolo to už naozaj dávno čo som niekde cestoval a keďže za posledný rok som bol iba na Slovensku a stretávam sa iba so Slovákmi, bolo pre mňa obrovskou vzácnosťou spoznať človeka, ktorý pochádza až z juhozápadnej Afriky.

Do Frankfurtu sme dorazili okolo 22:00 a úplne vyčerpaní sme si ľahli do postele na internátnych izbách, kde sme prenocovali a boli zvedaví, čo pre nás ukrýva ďalší deň.

Pohľad na Frankfurt z poľskej strany (z mesta Słubice) + členovia Mladiinfo Slovensko, Mladiinfo ČR a organizácie pewobe gGmbH

Prvý deň školenia sa začal prehliadkou mesta Frankfurt nad Odrou. Netreba si ho mýliť s podobne znejúcim a podstatne známejším Nemeckým mestom Frankfurt nad Mohanom, ktoré je finančným centrom krajiny. Vo Frankfurte nad Odrou možno nenájdete medzinárodné letisko či mrakodrapy, no toto mestečko ležiace na hranici s Poľskom na mňa urobilo veľmi dobrý dojem. Pôsobilo čisto, ticho a pokojne. Žije v ňom okolo 50 000 ľudí, má pekné historické centrum a veľa zachovaných historických budov, ktoré mu dodávajú typický európsky stredoveký nádych.

Prehliadku mesta pre nás pripravila Poľka Marcela, ktorá pochádza z mesta Słubice, ktoré leží v Poľsku na druhej strane rieky Odry. Ako sme si mohli všimnúť, obidve mestá spolu do veľkej miery spolupracujú a počas roka sa organizujú rôzne podujatia, kde sa ľudia a najmä mladí z oboch miest, môžu stretávať a spoznávať. Koniec koncov, kedysi boli Słubice predmestím Frankfurtu. V rámci prehliadky sme videli budovu pošty v neogotickom štýle, miestnu katedrálu, centrum mesta a prešli sme sa aj pozdĺž Odry až do Słubíc na poľskú stranu. Neskôr sme obedovali v indickej reštaurácii a poobede sa začala naša prvá spoločná aktivita.

Frankfurt nad Odrou má pekné historické centrum a veľa zachovaných historických budov

Všetky aktivity stretnutia sa konali v priestoroch zúčastnenej organizácie pewobe gGmbH v centre Frankfurtu. Aj keď sme sa ako členovia jednotlivých organizácií už stihli zoznámiť, začali sme s klasickou prezentáciou našich organizácií a aktivít, aby sme navzájom vedeli čo je ich cieľom. Následne sme si vyhradili čas na reflexiu v rámci organizácií o tom, ako vyzerali naše aktivity pred pandémiou, počas pandémie a v súčasnosti. Tento čas bol pre mňa veľmi prínosný, keďže som mohol nahliadnuť do zákulisia Mladiinfo Slovensko a dozvedieť sa viac o tom, ako táto organizácia prežívala pandémiu.

Keďže sa Mladiinfo sústredí primárne na vysielanie Slovákov na dobrovoľnícke projekty do zahraničia, boli nútení svoje aktivity do značnej miery pozastaviť a nahradiť ich inými, ktoré by však naďalej zapadali do ich portfólia. Začala sa organizovať online jazyková kaviareň, ktorú viedli vtedajší dobrovoľníci, pridávať nový obsah na sociálne siete, no taktiež aj vysielať živé talky (Mladiinfo Live Talks). Ako sme zhodnotili, prispôsobiť sa pandémickej situácii vôbec nebolo ľahké, no keď sme si všetci začali navzájom zdieľať naše skúsenosti, zistili sme, že podobné ťažkosti zažívali aj členovia ostatných organizácií. Pridružené ťažkosti, ktoré vznikli počas pandémie, boli napríklad nedostatočné financovanie aktivít, neochota alebo nemožnosť vycestovať alebo vyslať dobrovoľníkov do zahraničia, obťažnosti s predvídaním a plánovaním budúcnosti, čo súviselo s tým, že organizácie boli nútené stanoviť si iba krátkodobé ciele. Tento plne nabitý prvý deň sme zakončili večerou v Słubiciach a vrátili sme sa na ubytovanie, kde sme spolu hrali hry prostredníctvom Xbox Kinectu a rozprávali sa do noci o našich skúsenostiach v organizáciách.

Vyhradili sme si čas na reflexiu o tom, ako vyzerali naše aktivity pred pandémiou, počas pandémie a v súčasnosti

 Druhý deň sme odštartovali ďalšou reflexiou v rámci našich organizácií. Zamýšlali sme sa nad tým, v čom sú naše organizácie dobré, v čom by sa mohli zlepšiť a ktoré aspekty organizácie sú najslabšie. Počas reflexie sme zhodnotili, že Mladiinfo si rokmi pôsobenia na Slovensku a v zahraničí vybudovalo reputáciu stabilného partnera a majú veľmi dobrú sieť kontaktov s inými organizáciami na Slovensku. Často iným slovenským organizáciám pomáhajú a taktiež ostatné organizácie pomáhajú im, napríklad zdieľaním obsahu na sociálnych sieťach.

Pokiaľ hovoríme o sociálnych sieťach, Mladiinfo do nich investuje veľa energie a času, či už sa jedná o štruktúrovanie príspevkov podľa obsahu, Instagram takeovers alebo live talky. Ak je niečo na čom sme sa všetci zhodli, tak to bude práve to, že mať dobre nastavené sociálne siete je neoddeliteľnou súčasťou úspechu neziskových organizácií, no samozrejme nielen ich. Aj v rámci našej organizácie sa však stále máme kam posúvať, hlavne čo sa týka hodnotenia dopadu aktivít, prerobenia webovej stránky, či prispôsobovania obsahu špecifickým sociálnym sieťam a cieľovým skupinám. Ostatné organizácie uznali, že ich silnou stránkou je nadväzovanie kontaktov s lokálnou komunitou, finančnými donormi, čo považujem samozrejme tiež za dôležité.

Reflexia o tom, v čom sme dobrí a čo by naopak bolo dobré zlepšiť

Tretia aktivita, ktorá bola zároveň poslednou v tento deň, bolo rozanalyzovať našu aktivitu na sociálnych sieťach a identifikovať, čo v minulosti fungovalo, a čo nie. Nebolo problém zhodnúť sa na tom, že videá sú najpútavejší spôsob ako zaujať ľudí, no väčšinou trvá dlho pripraviť ich a musia byť urobené dobre. Ak už ideme robiť obrázky, je lepšie pridávať fotky ľudí než obrázky bez nich, keďže prítomnosť ľudí znamenala podstatne vyššiu angažovanosť návštevníkov. Osobné príbehy a ponuky dobrovoľníctva v zahraničí sa zapojeným organizáciám taktiež osvedčili. Čo však nefunguje je pridávať obsah „bez hlavy a päty“, teda náhodne a bez určitého cieľa. Zdieľať dlhé texty a súbory, no a ešte očakávať, že to ľudí zaujme, taktiež nie je správna stratégia.

Večer sme mali príležitosť zúčastniť sa na lokálnom podujatí, kde sme sa spoznali s ľuďmi zo Sýrie, ktorí vo Frankfurte žijú a taktiež ochutnať ich jedlo a vypočuť si koncert sýrskej hudby. Jednoducho úžasný zážitok, za ktorý sme mohli byť vďační mladému dobrovoľníkovi zo Sýrie, ktorý videl potrebu zviditeľniť svoju krajinu v pozitívnom svetle po rokoch konfliktu. Podotýkam, že sa mu to úspešne podarilo.

Miestne podujatie, kde sme sa spoznali s ľuďmi zo Sýrie, ktorí žijú vo Frankfurte

Posledný deň sme si zhrnuli všetko, o čom sme doposiaľ diskutovali a nastavili sme si ciele, ktoré chceme dosiahnuť do budúceho tréningu, ktorý by sa podľa všetkého mal konať v Brne na ďalší rok v máji. Prioritami všetkých organizácií je zlepšiť sa v robení rozhodnutí, ktoré sú založené na dátach a faktoch, naučiť sa interpretovať dáta a štatistiky, byť schopní udržať krok s dobou a novými trendmi, naďalej skvalitňovať náš obsah na sociálnych sieťach a robiť ho relevantným pre mladých ľudí.

Po 16 hodinách cesty vlakom a autobusom som bol veľmi rád, že som sa mohol tohto stretnutia zúčastniť a samozrejme ľahnúť do postele a oddýchnuť si. Pomohlo mi to uvedomiť si, s akými ťažkosťami bojujú jednotlivé organizácie a v čom fungujú lepšie ako Mladiinfo, alebo ako fungujem ja v osobnom živote. Vďaka tejto skúsenosti som si mohol otvoriť obzory a zamyslieť sa nad spôsobom fungovania iných organizácií a poučiť sa z ich chýb, no hlavne, pozitívne sa inšpirovať a robiť do budúcna veci lepšie vo vlastnom živote.

Všetci účastníci tohto transnárodného školenia

Taktiež som bol veľmi vďačný za možnosť vycestovať po dlhej dobe do zahraničia a spoznať nových ľudí. Po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou mi táto skúsenosť prišla vhod. Jednou vetou by som toto stretnutie zhodnotil tak, že som zaň veľmi vďačný, veľa som sa od ostatných naučil a určite si z neho odnášam mnoho potrebných vedomostí a nových priateľstiev.

Teším sa na pokračovanie!

1,096 videní