Čo všetko robíme ?

Pre školy

Chceli by ste na Vašej škole zahraničného dobrovoľníka?

Viac informácií

Pre neziskovky

Zahraniční dobrovoľníci, info podujatia, konferencie.

Viac informácií

Pre mladých

Dobrovoľníctvo v zahraničí, Mladiinfo ambasádori.

Viac informácií

Pozitívne skúsenosti

počet krajín
počet dobrovoľníkov
% spokojných dobrovoľníkov
počet krajín
počet dobrovoľníkov
% spokojných dobrovoľníkov

Mladiinfo

"Inšpirujeme a vzdelávame prostredníctvom neformálneho vzdelávania!!

"Vytvárame priestor pre všestranný osobnostný rozvoj a sebarealizáciu mladých ľudí."