Čo všetko robíme ?

Pre školy

Chceli by ste na Vašej škole zahraničného dobrovoľníka?

Viac informácií

Pre neziskovky

Zahraniční dobrovoľníci, info podujatia, konferencie.

Viac informácií

Pre mladých

Dobrovoľníctvo v zahraničí, Mladiinfo ambasádori, Learn and Share.

Viac informácií

Pozitívne skúsenosti

30+ počet krajín
236+ počet dobrovoľníkov
90 % spokojných dobrovoľníkov
30+ počet krajín
236+ počet dobrovoľníkov
90 % spokojných dobrovoľníkov

Mladiinfo Slovensko

Inšpirujeme a vzdelávame prostredníctvom neformálneho vzdelávania!

"Veríme, že všetci mladí ľudia by mali mať možnosť získať informácie a následne výborné vzdelanie a tak naplniť svoj skutočný potenciál".

NÁŠ CIEĽ: "Vytvárame komunitu mladých aktívnych ľudí, ktorí sa zaujímajú o osobný i sociálny rozvoj."