Pobočka Bratislava

Bratislava office
Mlynská Dolina
Átriove domky F, 1. poschodie, č. 49b

Bratislava poštová adresa a sídlo
Mladiinfo Slovensko
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava

FacebookInstagram

Uverejnenie ponúk iných organizácií marketing@mladiinfo.sk

Náš tím v Bratislave

Mgr. Ivana Petrisková
projektová koodinátorka
0911 233 180 | ivana@mladiinfo.eu | LinkedIn

Mgr. Dajana Dimitrieska
projektová koodinátorka
0944 258 390 | dimitrieska.dajana@gmail.com | LinkedIn

Bc. Lucia Jurenková
marketing a sociálne siete
0907 530 571 | luciajurenkova@gmail.com | LinkedIn

Mgr. Katarína Karcolová
externá projektová konzultanska
0905 439 737 | katarina.karcolova@gmail.com

Mgr. Martin Vrabeľ
externý kouč a mentor
0915 329 124 | martinnvrabel@gmail.com | LinkedIn

Mgr. Petra Papierniková
externý kouč a mentor
0907 619 302 | papiernikpetra@gmail.com | LinkedIn

Pobočka Dolný Kubín a Ružomberok

Dolný Kubín office
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55, 4. poschodie, č. 406

Dolný Kubín poštová adresa
Mladiinfo Slovensko
Na Sihoti 1170/14, 026 01 Dolný Kubín

Facebook| Instagram

Ing. Ondrej Mäsiar, PhD.
projektový koodinnátor, predseda a spoluzakladateľ
0907 330 521 | info@mladiinfo.sk | LinkedIn

Ružomberok dobrovoľnícky dom
Hriadky 14, 034 01 Ružomberok

Facebook| Instagram

Ďaľšie informácie o nás

Členstvo
European network Mladiinfo
Rada mládeže Slovenska (RmS)
Eurodesk Slovensko
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii

Banka
IBAN: SK76 0900 0000 0006 3521 1768
BIC: GIBASKBX
Držiteľ účtu: Mladiinfo Slovensko
Názov banky: Slovenska sporitelna
Adresa banky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Budeme radi ak nám napíšte