Európsky zbor solidarity – dobrovoľníctvo v zahraničí

Dobrovoľnícke projekty v zahraničí.

Čo: zmysluplné projekty v organizáciách v zahraničí s grantom EÚ
Pre koho:
mladý človek, 18-30 rokov
Aktivity: 
mládež, deti, kancelária, príroda, šport, umenie, médiá
Kde:
celá Európa a ďalšie krajiny sveta
Trvanie: 2 až 12 mesiacov, najčastejšie 6 až 12 mesiacov
Náklady: hradené z grantu, žiadne ďalšie poplatky nie sú
Grant: ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, kurz jazyka, cestovné

Cieľom programu je získať hodnotné skúsenosti, rozvíjať si zručnosti a byť prínosom pre spoločnosť.

“Moja najlepšia pracovná aj životná skúsenosť.”
Štefánia Centková, dobrovoľníčka v Belgicku

“Najlepší rok môjho života, bez preháňania.”
Lucia Škutková, dobrovoľníčka v Nemecku

“Jedna z najlepších vecí, čo sa mi v živote stali.”
Michal Kuracina, dobrovoľník v Rusku

“Neuveriteľne to pomohlo mojej angličtine.”
Veronika Štefečková, dobrovoľníčka v Litve


Dopad na účastníkov

Dobrovoľníctvo zvyšuje šance účastníkov nájsť si zamestnanie, keďže traja zo štyroch zamestnávateľov si vážia takúto skúsenosť.

• 97% účastníkov sa zlepšilo v komunikácii v cudzom jazyku.
• 93% účastníkov si viac dôveruje pokiaľ ide o cestovanie, štúdium a prácu v zahraničí.
• 92% koordinátorov považuje dobrovoľníka zo zahraničia za cenný prínos pre komunitu.
• 85% účastníkov sa zlepšilo v práci v skupine.
• 74% účastníkov sa zlepšilo v plánovaní a uskutočňovaní svojich nápadov.
Viac o dopade projektov: https://europa.eu/youth/eu/article/46/39034_en

Do projektu budeš zapojený ty, prijímajúca organizácia a vysielajúca organizácia. Prijímajúca organizácie je tá, v ktorej budeš v zahraničí pôsobiť ako dobrovoľník. Podporná (vysielajúca) organizácia ťa oficiálne vyšle na projekt. Mladiinfo má akreditáciu ako podporná (vysielajúca) organizácia a pomôže ťa vyslať na projekt.

Kde nájsť projekt? Návod (.pdf)

Databáza Európsky zbor solidarity zaregistruj sa. Návod na registráciu. 
Aktuálne ponuky
projektov Mladiinfo.
Databáza ponúk obsahuje aktuálne dobrovoľnícke ponuky rôznych organizácií.
Databáza organizácií obsahuje všetky akreditované organizácie.
EVS vacancy je Facebooková skupina s aktuálnymi ponukami.

Kontakty

Ak máš záujem byt pravidelne informovaný o aktuálnych dobrovoľníckych príležitostiach, ktoré spĺňajú Tvoje preferencie či požiadavky, neváhaj vyplniť dotazník a my sa budeme snažiť pomôcť Ti s nájdením pozície Tvojich snov.

Katarína Šišková
projektová koordinátorka
0902 406 429
volunteers@mladiinfo.sk
Osobné info stretnutia v Bratislave

Ondrej Mäsiar
0907 330 521
evs@mladiinfo.sk
Osobné info stretnutia v Dolnom Kubíne

Môžeme ti pomôcť nájsť vhodný projekt pre teba, pripraviť ťa na pohovor, napísať motivačný list.

Viac informácii

Časté otázky / FAQ
Referencie
Blog so skúsenosťami
Fotky od dobrovoľníkov FB
Život po projekte
Online preparation for international volunteering

Pred odchodom

Každý vyslaný dobrovoľník absolvuje v Mladiinfo osobné pred-odjazdové stretnutie v rámci prípravy. Toto je vždy realizované projektovým koordinátorom s niekoľkoročnou skúsenosťou s programom, ktorý program tiež sám absolvoval.

Príklad projektu v Poľsku

Príklad projektov v Rusku

Po projekte v Severnom Macedónsku

Pozitívny pohľad firiem na dobrovoľníctvo