Európsky zbor solidarity

1. July 2011 | Pridal:

Dobrovoľníčke projekty v zahraničí

Čo: zmysluplné projekty v organizáciách v zahraničí s grantom EÚ
Pre koho:
mladý človek, 17-30 rokov
Aktivity: 
mládež, deti, kancelária, príroda, šport, umenie, médiá
Kde:
celá Európa a ďalšie krajiny sveta
Trvanie: 2 až 12 mesiacov, najčastejšie 6 až 12 mesiacov
Náklady: hradené z grantu, žiadne ďalšie poplatky nie sú
Grant Erasmus+: ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, kurz jazyka, príspevok na cestovné

Cieľom programu je naučiť sa nové veci a získať cenné skúsenosti formou neformálneho vzdelávania.

“Moja najlepšia pracovná aj životná skúsenosť.”
Štefánia Centková, dobrovoľníčka v Belgicku

“Najlepší rok môjho života, bez preháňania.”
Lucia Škutková, dobrovoľníčka v Nemecku

“Jedna z najlepších vecí, čo sa mi v živote stali.”
Michal Kuracina, dobrovoľník v Rusku

“Neuveriteľne to pomohlo mojej angličtine.”
Veronika Štefečková, dobrovoľníčka v Litve


Dopad na účastníkov (Európske štatistiky)

Dobrovoľníctvo zvyšuje šance účastníkov nájsť si zamestnanie, keďže traja zo štyroch zamestnávateľov si vážia takúto skúsenosť.

• 97% účastníkov sa zlepšilo v komunikácii v cudzom jazyku.
• 93% účastníkov si viac dôveruje pokiaľ ide o cestovanie, štúdium a prácu v zahraničí.
• 92% koordinátorov považuje dobrovoľníka zo zahraničia za cenný prínos pre komunitu.
• 85% účastníkov sa zlepšilo v práci v skupine.
• 74% účastníkov sa zlepšilo v plánovaní a uskutočňovaní svojich nápadov.
Viac o dopade projektov: https://europa.eu/youth/eu/article/46/39034_en

Spokojnosť dobrovoľníkov (výsledky nášho dotazníka, 31 dobrovoľníkom, marec-apríl 2016)

Postup v 3 krokoch

1. Oslov organizáciu v zahraničí databáze ponúk alebo organizácií alebo cez Európky zbor solidarity alebo sa prihlás na niektorý z našich aktuálnych projektov.

2. Presvedč ich, že si vhodný kandidát.

3. Dohodni sa s nimi, kedy nastúpiš.

Mladiinfo je vysielajúca organizácia

Európska dobrovoľnícka služba (EDS, anglicky EVS) a nový program Európsky zbor solidarity umožňuje zúčastniť sa zaujímavých projektov v zahraničí s grantom EÚ. Účastník neplatí žiadne poplatky, okrem príspevku na cestovné (ak ho úplne nepokrýva grant). Je to jednoduché. Do projektu budeš zapojený ty, prijímajúca organizácia a vysielajúca organizácia. Prijímajúca organizácie je tá, v ktorej budeš v zahraničí pôsobiť ako dobrovoľník. Vysielajúca organizácia ťa oficiálne vyšle na projekt. Mladiinfo má akreditáciu ako vysielajúca organizácia a pomôže ťa vyslať na projekt (nemusíš sa nikde registrovať).

Ako si nájsť projekt?

Aktuálne ponuky projektov Mladiinfo. 
Databáza ponúk
 obsahuje aktuálne dobrovoľnícke ponuky rôznych organizácií.
Databáza organizácií obsahuje všetky akreditované organizácie.
Databáza Európsky zbor solidarity zaregistruj sa aby si videl aktuálne projekty.
Find EVSEVS vacancy sú príklady Facebookových skupín s aktuálnymi ponukami.

Určite si pozri aj Často kladené otázky.

Kontakty

Základné informácie o programe:

Ivana Petrisková
projektová koordinátorka

mobil: +421 911 233 180
email: ivana@mladiinfo.eu
Osobné info stretnutia v Mlynskej doline, Átrikové domky blok F. č. 49b.

Ondrej Mäsiar

predseda a spoluzakladateľ
člen výkonnej rady Mladiinfo International

mobil: +421 907 330 521
email: evs@mladiinfo.sk
Osobné info stretnutia v Dolnom Kubíne.

Často sa pýtate

Peniaze: ubytovanie je zabezpečené, príspevok na stravnu a vreckové je rôzne/ podľa krajiny
Úrad práce: 
odporúčame sa evidovať počas trvania projektu, nevzniká povinnosť osobne preukazovať aktívne hľadanie zamestnania počas projektu v zahraničí
Zdravotná poisťovňa: je potrebné mať Európsky preukaz zdravotného poistenia
Chceme ísť dvaja: umiestniť 2 kamarátov alebo pár na projekt nie je jednoduché, treba sa snažiť presvedčiť prijímajúcu organizáciu o tom, že je to dobré rozhodnutie
Budem už mať 30 rokov: nevadí, v deň podania projektu nesmieš mať 31

Viac informácii

Často kladené otázky
Dojmy z projektov
Život po EDS
Blog so skúsenosťami
Netreba mať ružové okuliare, príklad jednej skúsenosti – EVS: Tak ti treba, načo si sa tam trepala?
Facebook album – V zahraničí cez program Európska dobrovoľnícka služba

Pred odchodom

Každý vyslaný dobrovoľník absolvuje v Mladiinfo osobné pred-odjazdové stretnutie v rámci prípravy. Toto je vždy realizované projektovým koordinátorom s niekoľkoročnou skúsenosťou s programom, ktorý program tiež sám absolvoval – Ivana Petrisková alebo Ondrej Mäsiar.

Príklad projektu v Poľsku a v Rusku


Po projekte v Macedónsku

Pozitívny pohľad firiem na dobrovoľníctvo

Ak vás zaujíma uplatnenie dobrovoľníkov po projekte: Život po EDS