Mladiinfo Slovensko

Organizujeme lokálne, národné a medzinárodných projekty pre mladých. Informujeme o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí cez médiá a podujatia. Koordinujeme zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské školy a neziskové organizácie. Vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia. Vzdelávame študentov v programe Learn and Share. Pôsobíme v regiónoch cez ambasádorov a neformálne skupiny. Máme právnu formu občianskeho združenia.

„Práca s mládežou je cieľavedomá činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a sebapoznania jednotlivca aj skupiny.“ Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020

Hodnoty

“Pomáhať, zlepšovanie, proaktivita, zodpovednosť, optimizmus.”

Misia

“Pomáhame informovať mladých ľudí o vzdelávacích príležitostiach okolo nich.”

Vízia

“Všetci mladí ľudia budú dobre informovaní o vzdelávacích príležitostiach okolo seba.”

Náš tím

Projekty Mladiinfo

Kontaktujte nás!

Sme tu pre Vás.

Kontakty