Ocenenia

Ocenenia Srdce na dlani od CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum


Dobrovoľník roka 2018 a 2019
Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali v kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku dobrovoľníčky Mladiinfo Veronika Mikhaylenko z Ruskej federácie a Arpine Babayan z Arménska.

Dobrovoľník roka 2016
Ocenenie Srdce na dlani v kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku získala dobrovoľníčka Mladiinfo v organizácii Mládež ulice Aneta Balejová z Českej republiky.

Dobrovoľník roka 2014
Ocenenie Srdce na dlani v kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku získal dobrovoľník Mladiinfo Lud Touissant z Francúzska. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získala dobrovoľníčka Mladiinfo Ana Alibegova zo Severného Macedónska.Dobrovoľník roka 2013
Ocenenie Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľník v zahraničí získal dobrovoľník Mladiinfo v meste Vukovar v Chorvátsku Ladislav Borka, ocenenie prišiel prevziať jeho otec Július Borka. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získal dobrovoľník Mladiinfo v meste Petrozavodsk v Ruskej federácii Michal Kuracina.