Nové dobrovoľnícke ponuky v Rakúsku

19. June 2023 | Archív |
626 videní

Organizácia LOGO jugendmanagement ti ponúka ďalšie dobrovoľnícke možnosti v Rakúsku. Staň sa dobrovoľníkom na Európskom fóre mládeže alebo členom komunity a vyskúšaj si prácu s mládežou či podporu rozličných komunít. Čakajú na teba 4 nové ponuky. V článku sa dozvieš viac informácií o tejto jedinečnej príležitosti. 

O PROJEKTE

NÁZOV: Dobrovoľník v “Children’s village”

KDE: Rakúsko, Graz

DĹŽKA: 7 mesiacov

KEDY: 1. júl 2023 – 31. december 2023

DEADLINE PRIHLÁŠOK: 18. jún 2023

ORGANIZÁCIA: www.logo.at/hosting

VIAC INFORMÁCIÍ: https://youth.europa.eu/solidarity/placement/35475_en

 

Children’s village je ústav sociálnej starostlivosti pre mládež. Staráme sa o deti a mladých ľudí, ktorí nemôžu žiť vo svojich pôvodných rodinách. Tu žije približne 40 detí vo veku od 7 do 18 rokov. Personál pozostáva z odborníkov, ako sú psychológovia, učitelia, sociálni pracovníci, pracovníci s mládežou atď. Traja dobrovoľníci sú umiestnení v rôznych domoch. Pomáhajú personálu pri každodenných činnostiach: stretávanie sa s deťmi po škole, varenie, učenie sa, domáce práce, hranie a trávenie voľného času a pod. Sprevádzajú deti na výletoch alebo v prípade potreby a organizujú pre ne aktivity. Práca začína popoludní a dobrovoľníci pracujú 35 hodín týždenne. Dobrovoľníci spoznávajú rakúsky systém sociálnej starostlivosti, zlepšujú si sociálne zručnosti, získavajú prehľad o sociálnej práci, vzdelávacích a terapeutických metódach.

Ako sa prihlásiť

Pošli životopis a motivačný list (v angličtine) na adresu esc@logo.at , subject “Children’s village”.

 

 

O PROJEKTE

NÁZOV: Dobrovoľník v centre NaNet a Lend

KDE: Rakúsko, Graz

DĹŽKA: 12 mesiacov

KEDY: 1. september 2023 – 30. august 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: 25. jún 2023

ORGANIZÁCIA: www.logo.at/hosting

VIAC INFORMÁCIÍ: https://youth.europa.eu/solidarity/placement/35489_en

 

Komunitné centrá NaNet a Lend obyvateľom ponúkajú priestor pre informácie, sociálne poradenstvo a komunitu. Cieľom je vytvoriť príjemnú a pútavú štvrť, spravovať sociálne siete v komunite, poskytovať poradenstvo pri rôznych psycho-sociálnych výzvach a podporovať občiansku angažovanosť. Organizujú sa rôzne aktivity s cieľom zdieľať a rozvíjať nápady, motivovať susedov k zdravšiemu životnému štýlu alebo podporovať udržateľnosť, napr. zapojením sa do siete zdieľania potravín a organizovaním kampaní proti plytvaniu potravinami, udržiavaním komunitnej záhrady alebo podporou zdravého a aktívneho životného štýlu. Dobrovoľník bude pomáhať tímu pri organizovaní a realizácii komunitných podujatí, dostávať sa do kontaktu, komunikovať a spolupracovať s ľuďmi z rôznych prostredí a rôznych generácií a podnikať kroky v rámciudržateľnosti a zdieľania potravín s cieľom zamedziť plytvaniu potravinami.

Ako sa prihlásiť

Vyplňte formulár, pridajte CV a motivačný list (popr. ich pošlite na adresu esc@logo.at).

 

 

O PROJEKTE

NÁZOV: Integrácia, kultúra a médiá | Dobrovoľník pre sociálne projekty v spoločnosti JUKUS

KDE: Rakúsko, Graz

DĹŽKA: 12 mesiacov

KEDY: 1. október 2023 – 30. september 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: 25. jún 2023

ORGANIZÁCIA: www.logo.at/hosting

VIAC INFORMÁCIÍ: https://youth.europa.eu/solidarity/placement/35502_en

 

Združenie JUKUS (www.jukus.at) sa špecializuje na podporu mládeže, kultúry a športu. Už 12 rokov JUKUS prispieva k budovaniu interkultúrnych a spoločensko-kultúrnych aktivít v oblasti Grazu a Štajerska. Naša myšlienka: spoločné bývanie rôznych kultúrnych identít, chceme zdôrazniť pozitívne aspekty rôznorodej spoločnosti. Naším cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o kolektívnosti a spoločných záujmoch. Naše aktivity sú zamerané na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý podporuje naše kultúrne a mediálne projekty súvisiace s migráciou a integráciou. Preto záujem o tieto témy a určité vedomosti o sociálnych médiách, fotografovaní, tvorbe videí je výhodou. Dobrovoľník nás môže podporiť aj pri akciách, správe knižnice a kancelárie.

Ako sa prihlásiť

Vyplňte formulár, pridajte CV a motivačný list (popr. ich pošlite na adresu esc@logo.at).

 
 
 

O PROJEKTE

NÁZOV: Dobrovoľník sociálnych médií, dizajnu a komunikácie v spoločnosti Youth Information

KDE: Rakúsko, Graz

DĹŽKA: 9 mesiacov

KEDY: 1. september 2023 – 31. máj 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: 25. jún 2023

ORGANIZÁCIA: www.logo.at/hosting

VIAC INFORMÁCIÍ: https://youth.europa.eu/solidarity/placement/35504_en

 

LOGO je informačná služba pre mládež, ktorej cieľom je obohatiť životy mladých ľudí a poskytnúť im informácie o práci, voľnom čase, vzdelávaní, zdraví a medzinárodných projektoch. Základné úlohy informačnej práce pre mládež spočívajú v oboznámení sa s cieľovou skupinou. Dobrovoľník sa zoznámi s pracovnými metódami informačnej práce pre mládež, ako je informačná gramotnosť, ako upravovať a navrhovať relevantné informácie pre mladých ľudí, dostane možnosť nahliadnuť do poradenstva pre mládež. Hľadáme dobrovoľníka, ktorý podporí náš komunikačný tím a pomôže propagovať naše aktivity. Dobrovoľník sa bude podieľať na tvorbe podporných materiálov pre médiá. Medzi úlohy patrí: fotografovanie, úprava; filmovanie, vytváranie videí a kotúčov; vytváranie príspevkov pre sociálne médiá; navrhovanie tlačových materiálov (letáky, plagáty). 
 

Ako sa prihlásiť

Vyplňte formulár, pridajte CV a motivačný list (popr. ich pošlite na adresu esc@logo.at).

 
626 videní