Trendy v životnom štýle mladých

21. April 2020 | Naše aktivity |
2,452 videní

YouthWatch je občianské združenie, ktoré združuje odborníkov v oblasti práce s mládežou. Víziou YouthWatch je vnímať mladých ľudí ako dôležitú súčasť spoločnosti, a preto v rámci tejto témy vytvárajú rôzne projekty. Mladiinfo Slovensko sa podieľalo na spoločnom výskume s názvom “Trendy v životnom štýle mladých”.

A o čo vlastne ide?

YouthWatch spolu s trendovou agentúrou Trendwolves (Belgicko) zbiera a analyzuje aktuálne trendy medzi mladými na Slovensku. Výsledkom takéhoto výskumu sú informácie o nových prístupoch napríklad čo sa týka voľného času, stravovania alebo inej aktívnej činnosti. Vo výsledkoch sa môžeme dozvedieť o zmenách v životnom štýle mladých ľudí na Slovensku.

Informácie sa získavajú z rozhovorov a z doplnkového zisťovania cez siete vďaka organizáciam, s ktorými YouthWatch spolupracuje. Úlohou Trendwolves je porovnať získané informácie o Slovákoch a Slovenkách s európskym kontextom. Poskytuje tiež metodologickú podporu.

2,452 videní