Som šťastná, že som sa rozhodla pre môj ESC s Mladiinfo! #dobrovolnickydennik

9. March 2020 | Experience Valuable Sharing |
1,108 videní

Ahojte,

som Oľga z Ruska. Už štyri mesiace dobrovoľníčim v Bratislave a naozaj si užívam čas strávený tu. Keď som hľadala ESC príležitosť, jediné zo všetkého, čo som chcela, bolo nájsť projekt, ktorý by bol pre mňa zaujímavý a  užitočný. Krajina nebola dôležitá. Nikdy predtým som nebola na Slovensku a vedela som o ňom iba základné informácie, ako napríklad kde sa nachádza, že Bratislava je hlavné mesto a najväčšie turistické atrakcie sú hory, pekná príroda a hrady.  Vlastne slovenská príroda je oveľa krajšia než som si myslela a stále je tu mnoho úžasných miest na objavovanie.

Som z Moskvy, hlavného mesta Ruska, kde je o niečo viac ľudí než má celé Slovensko, a má omnoho viac odlišných príležitostí. Ale život v Bratislave má pre mňa výhody: zaberie mi menej času dostať sa niekam do mesta, je tu veľa nočných MHD spojov, lokálne pivo a víno je dobré a lacné, taktiež je ľahké a lacné cestovať po Slovensku (mojim najobľúbenejším mestom je Banská Štiavnica), môžem ísť ľahko do susednej krajiny na víkend. Taktiež mám rada dlhé prechádzky. Z môjho domu je možné prejsť cez les k Devínskemu hradu, kde si môžem užiť krásnu prírodu. 

V Mladiinfo máme veľa rôznych úloh, od propagácie dobrovoľníctva v lokálnych školách cez jazykové kluby, grafický dizajn a pomoc pri získavaní budúcich dobrovoľníkov. Som umelec, takže je pre mňa dôležité, aby sa Mladiinfo zaujímalo aj o moje maliarske schopnosti. Moji koordinátori mi pomáhajú s rozvíjaním myšlienky môjho vlastného umeleckého projektu. Chcem namaľovať nejaké pekné, ale opustené historické budovy na Slovensku, aby ľuďom pripomínali historické dedičstvo okolo nich. Už mám prvé náčrty a nápady o budovách. Mimochodom, ak by niekto chcel, môže sa pridať do môjho projektu a maľovať spolu so mnou. Plánujem aj urobiť workshopy skicovania architektúry pre tých, ktorých to zaujíma. Už sme mali prvý a bola som šťastná z výsledku. 

V najbližšej budúcnosti by som  rada videla čo najviac  zo Slovenska,  kreslila veľa, mala tu mnoho priateľov a zlepšovala sa v slovenčine, aby som bola schopná komunikovať s miestnymi ľuďmi. Som šťastná, že som sa rozhodla pre môj ESC s Mladiinfo!

______________________________________

Hello,

I’m Olga from Russia. I’m volunteering in Bratislava for already 4 months and I really enjoy my time here. When I was looking for an ESC opportunity, first of all I wanted to find a project that would be interesting and useful for me, the country wasn’t that important. I haven’t been to Slovakia before and knew only some basic information like where it’s located, Bratislava is the capital and the main country’s turistic attraction are mountains, beautiful nature and castles. Actually Slovak nature is even more beautifull then I thought and I still have a lot of amazing places to discover. 

I’m from Moscow which has a few times more population than all Slovakia and much more different opportunities. But living in Bratislava has its own advantages for me: it takes me less time to get anywhere in the city, there are many night buses, local beer and vine are good and cheap, it’s cheap and easy to travel around Slovakia (as for now my favorite place is Banská Štiavnica), you can easyly go to a neighboring country for a weekend. I also like long walks and from my house it’s even possible to walk through the forest to Devin castle to enjoy beautiful landscapes.

In Mladiinfo we have many various tasks from promoting volunteering in local schools to language clubs, graphic design and helping to interviw future volunteers. I’m an artist so for me is very important that Mladiinfo is also interested in my painting skills. My coordinators are helping me to develope the idea of my personal artistic project: I want to paint some beautiful but abandoned historical buildings in Slovakia to remaind people about historical heritage around them. I already have first sketches and ideas about folowing buildings. By the way you can join my project and paint together with me if you want. And I’m planning to make architecture sketching workshops for those who are interested, I already had the first one and I’m happy with the result.

In the nearest future I would like to see as much as possible in Slovakia, to paint a lot, to make more friends here and to improve my Slovak to be able to communicate better with local people. I’m happy that I dicided to do my ESC with Mladiinfo!

1,108 videní