EuroAsia: Program dobrovoľníckej pomoci vol. 2

26. March 2021 | Archív |
995 videní

O projekte

V prvej edícii projektu EuroAsia partneri spoločne zlepšili svoje kompetencie v oblasti vysielania  a hosťovania dobrovoľníkov, ako aj zmapovali hosťujúce organizácie v Ázii, do ktorých boli následne vyslaní dobrovoľníci z Európy.

Druhá edícia projektu EuroAsia sa zameriava na tréning organizácií stavajúc na znalostiach a skúsenostiach získaných v prvej edícii, s cieľom vytvoriť silnejší euro-ázijský ekosystém a program na podporu dobrovoľníkov a zapojených organizácií.

Logo projektu

V prípravnej fáze projektoví partneri vytvorili logo, ktoré sa bude niesť celým projektom a okrem vizuálnej stránky podporí aj šírenie myšlienky medzikontinentálneho partnerstva. Logo poukazuje na tri základné hodnoty partnerstva: inklúziu, rast a medzinárodnú spoluprácu.

Logo obsahuje tri postavy: zelenú, modrú a ružovú. Zelená postava symbolizuje úspešne ukončený projekt EuroAsia Volunteering Assistance Program (1. edícia) a modrá postava aktuálny projekt. Tretia, ružová postava poukazuje na „ružovú“ budúcnosť, zatiaľ čo označenie Volunteering Assistance Pogram odkazuje na sieť spoľahlivých, inovatívnych a flexibilných koordinátorov v dobrovoľníctve.

Úvodné stretnutie

Tešíme sa, že po krátkom pozastavení projektu kvôli pandémii sa projekt nakoniec oficiálne začal. Veríme, že aj v takejto situácii budeme schopní priniesť očakávané výsledky a projekt bude mať pozitívny dopad tak na partnerov projektu, ako aj na všetky zúčastnené strany.

Od stredy 17. do piatku 19. februára sa partneri stretli na online stretnutí a odštartovali projekt. Dôraz sa kladol na vytvorenie „plánu B“ s cieľom upraviť časovú os  projektu a prediskutovať možnosť organizácie udalostí v online priestore, najmä tých plánovaných na rok 2021.

Medzi výzvy patrili predovšetkým zachovanie interakcie medzi účastníkmi podujatí, udržanie úrovne kvality, ako aj výber správneho času, keďže partneri žijú v odlišných časových zónach.

Zdanlivo nevýhodná situácia priviedla partnerov  k možnosti zvýšenia dosahu cieľového publika vďaka online nástrojom a znížením časovej záťaže účastníkov spôsobenej cestovaním. Aj keď online podujatie nikdy plne nenahrádza to fyzické, budeme sa snažiť robiť naše podujatia čo najviac interaktívne a nabité informáciami.

Vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia je taktiež masívne ovplyvnené korona vírusom a preto sa partneri dohodli na predbežných opatreniach zameraných na skoré informovanie partnerských organizácií o aktuálnej situácii v krajine, ako aj o podmienkach vstupu do krajiny.

Pôvodný plán

Pôvodne sa malo úvodné stretnutie konať na Filipínach, čo by umožnilo partnerom navštíviť nové hosťujúce organizácie a spoznať partnerskú organizáciu z Filipín. Nanešťastie sme museli všetko presunúť do online priestoru. Aby sme sa cítili aspoň trochu ako na Filipínach vybrali sme si krásne pozadia a priniesli si letné oblečenie na našu „filipínsku cestu“.

Hlavný partner

Projektoví partneri

995 videní