ERASMUS nie je jedinou možnosťou ako stráviť semester v zahraničí

18. March 2012 | Archív |
2,492 videní

Patríte aj Vy k študentom, ktorí si zamieňajú pojmy „Erasmus“ a „študijný pobyt“? Viete, že existujú aj iné možnosti ako študovať v zahraničí? Príležitostí je naozaj veľa, stačí si len vybrať tú, ktorá Vám najviac vyhovuje…

Výhodou programu ERASMUS je malá byrokracia a pomerne jednoduchý výberový proces. Na druhej strane jeho nevýhodou najmä pri „menších“ odboroch býva to, že výber krajiny či univerzity na ktorej by ste mohli stráviť semester či dva svojho štúdia je obmedzený. Niekedy je to len 1-2 univerzity, aj to niekedy v nie práve najlákavejších „destináciách“. Ďalšou nevýhodou je, že na niektorých univerzitách je zavedené pravidlo, na základe ktorého sú vyberaní študenti predposledného ročníka, vzhľadom nato, že je to ich poslednou možnosťou ako študovať semester v zahraničí. Okrem toho, do programu ERASMUS je zapojených 33 štátov (EÚ + kandidátske krajiny)…Ak Vás však lákajú krajiny ako Nový Zéland, Japonsko, Thajsko či Mexiko, prípadne sa stotožňujete so spomenutými nevýhodami tohto programu, tak čítajte ďalej …

Prostredníctvom Národného štipendijného programu môžete vycestovať do ktorejkoľvek krajiny sveta, avšak je určený iba pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia. Všetky potrebné informácie získate na stránke www.stipendia.sk

Ďalšou možnosťou sú tzv. „bilaterálne dohody“, na základe ktorých sa štáty zaväzujú prijať aj vyslať určitý počet študentov zo/do svojich krajín. Zoznam týchto bilaterálnych dohôd, ale aj širokú databázu štipendijných programov a grantov nájdete na stránke www.saia.sk

V oboch prípadoch je však v porovnaní s programom ERASMUS o čosi zložitejšie štipendium získať. Podmienkou uchádzania o štipendium je totiž „akceptačný list, teda predbežný súhlas tej-ktorej univerzity s tým, že v prípade vybratia spomedzi uchádzačov súhlasia s absolvovaním študijného pobytu na ich univerzite. Okrem toho je k žiadosti zvyčajne potrebné doložiť okrem motivačného listu aj odborný program, min. 2 odporúčania od vyučujúcich a iné.

CEEPUS, teda stredoeurópsky výmenný program funguje podobne ako ERASMUS na báze siete spolupracujúcich univerzít, avšak o grant sa môžete uchádzať aj ako tzv. „freemover“, teda podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné mať akceptačný list prijímajúcej inštitúcie.

Ďalšou možnosťou ako získať štipendium a stráviť semester v zahraničí je grantový program Nadácie Tatra Banky – Študenti do sveta .

Aj Nadácia SPP skrz Štipendijný program Hlavička podporuje mladých ľudí v získaní kvalitného vzdelania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O štipendium sa však môžu uchádzať len študenti práve, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny.

Zdá sa Vám však semester v zahraničí málo a chceli by ste absolvovať celé magisterské alebo doktorandské štúdium na niektorej z najprestížnejších univerzít sveta v odbore verejnej správy, no chýbajú Vám financie? V tom prípade sa skúste uchádzať o Štipendium M.R.Štefánika, ktoré poskytuje MŠVVaŠ SR s tým, že sa po ukončení štúdia zaväzujete odpracovať 3 roky v štátnej správe.

K dispozícií je ešte omnoho viac možností, či už sú to vládne štipendiá, štipendiá jednotlivých univerzít alebo rôzne nadácie, ktoré poskytujú granty či už na semestrálne študijné pobyty alebo celé štúdium. Opätovne teda dávam do pozornosti stránku www.saia.sk , kde nájdete hádam všetky potrebné informácie a rozsiahlu databázu štipendií a grantov. Určite neváhajte využiť niektorú z možností …veď „Kto študuje na jednom mieste, ako keby čítal knihu stále na tej istej strane“ (Erasmus)

Lenka Čurillová

2,492 videní