Svetový deň na podporu zručností mladých ľudí

15. July 2020 | Experience Valuable Sharing |
1,284 videní

NEZAMESTNANOSŤ MLÁDEŽE = GLOBÁLNY PROBLÉM

Vedel/a si, že:

  • svetovo je každý piaty mladý človek NEET (ani zamestnaný, ani študujúci)?
  • traja zo štyroch mladých NEET sú ženy?
  • takmer dvaja z piatich mladých pracujúcich žijú v rozvojových krajinách z menej ako 3,10 USD (2,73 eura) na deň?
  •  v súčasnosti je jeden zo šiestich mladých ľudí bez práce kvôli COVID-19?
  • v novembri 2018 bolo v Európskej únii (EÚ) nezamestnaných 3,4 milióna ľudí do 25 rokov?

Zdroj: The Irish Times

Pätnásty júl je svetovým dňom podpory zručností mladých ľudí. Vyhlásila ho OSN v roku 2014 po tom, čo zistila, že na svete je bez práce stále príliš veľa mladých ľudí. Ročne sa situácia zlepšuje, no nie dostatočne. Tento deň preto upriamuje pozornosť na zručnosti mladých ľudí, hovorí o dôležitosti rozvíjania ich kompetencií, a predovšetkým zdôrazňuje vysokú nezamestnanosť mladých vo svete.

Prečo je dôležité o nezamestnanosti mladých hovoriť?

Mladí ľudia, ktorí nepracujú alebo sa nevzdelávajú, spadajú do rizikovejšej skupiny. Ak sú totiž dlhšie neaktívni, ich šanca, že sa dostanú do zlej ekonomickej a sociálnej situácie, sa zvyšuje. Nízkymi príjmami, vysokou odkázanosťou na štát a jeho pomoc, či sociálnym vylúčením nehrozia mladým len fyzické a psychické problémy, ale aj sklon ku kriminalite.

Problémom nie je len nedostatok pracovných pozícií pre skupinu mladých, ale častokrát ide aj o nedostatok kvalifikovaných absolventov ochotných u nás pracovať. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce, a tak sa dostávame do začarovaného kruhu.

Aj keď mladí ľudia pôsobia bezstarostne, nemusí to byť pravda… 

Skutočnosť je taká, že mladí to majú na pracovnom trhu po skončení školy celkom ťažké, čo potvrdzujú aj čísla.

Na Slovensku zostáva 16% mladých ľudí nezamestnaných, čo je pod priemernými hodnotami EÚ. Nezamestnanosť ľudí v EÚ vo veku od 15-29 rokov je približne 15%. Najhoršie s nezamestnanosťou je na tom východ Slovenska, kde je percento mladých bez práce blízke číslu 25. Naopak najlepšie je na tom západné Slovensko, kde je miera nezamestnanosti 11%. Zaujímavým faktom tiež je, že z nezamestnaných na Slovensku je 19,7% žien a 14% mužov.

Korona pomiešala karty

Štatistiky hovoria, že mladí ľudia na Slovensku sú počas koronakrízy menej spokojní so životnou úrovňou ako je európsky priemer. O prácu prišlo približne 7% mladých na Slovensku, zatiaľ čo v Európskej únii to bolo 5,8% mladých.

Korona nás pomaličky stavia do situácie, v ktorej budúcnosť pracovného trhu bude silno ovplyvnená slovenskou a svetovou ekonomikou. Predpoklady hovoria o postupne prichádzajúcej kríze. Preto by si mal na sebe začať pracovať čo najskôr! Počas karantény firmy sprístupnili množstvo kurzov a webinárov s užitočnými informáciami zadarmo. Výučba sa tiež preniesla do online sveta a ukázala nám nové cesty, v ktorých môžeme pokračovať aj dnes. Stačí pogoogliť a nové skills môžeš začať zbierať už dnes!  

Existuje riešenie?

Riešením vysokej nezamestnanosti mladých na Slovensku by mohla byť kooperácia škôl a vzdelávacieho systému, vlády a zamestnávateľmi so samotnými mladými ľuďmi. Investíciou do vytvárania pracovných miest a príležitostí pre túto skupinu prispejeme k lepšej a stabilnejšej prosperite ekonomiky a spoločnosti ako takej.

Avšak, budúcnosť si musí každý chytiť do vlastných rúk…

Rozvíjaním svojich voľnočasových aktivít formou vzdelávania a učenia sa nových zručností sa rozvíjaš aj ty sám. Vyber si v čom si dobrý, čo ťa baví a makaj na sebe najviac ako môžeš. Existuje množstvo tréningov, stáží či dobrovoľníckych ponúk, ktoré ťa vedia posunúť na míle vpred. Zvýšenie tvojich skúseností ti určite pomôže pri hľadaní a získaní práce.
Naopak, ak sa nestaráš o svoj sebarozvoj, vzdávaš sa cennej príležitosti učiť sa nové zručnosti a byť o krok vpred!

Neváhaj a pozri si naše aktuálne ponuky dobrovoľníctva v zahraničí. Možno práve tak môže začať tvoja cesta za lepšou budúcnosťou.

AUTORKA: Dominika Boková

Zdroje:

Eurostat. Dostupné online: <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>

Eurofound. Dostupné online: <https://www.eurofound.europa.eu/sk/country/slovakia>

United Nations. Dostupné online: <https://www.un.org/en/observances/world-youth-skills-day>

1,284 videní