Tréningom k lepšiemu manažmentu dobrovoľníkov

8. December 2021 | Archív |
875 videní

V dňoch 15. až 19. novembra prebiehal online tréning pre pracovníkov s mládežou v rámci projektu s názvom REACH – Responsible European and African Changemakers. Online školenie pokrylo šesť rozsiahlych tém: hodnotenie potrieb, interkultulárnu komunikáciu, manažment logistiky dobrovoľníctva, mentorstvo a spätnú väzbu, krízový manažment, integráciu a bezpečnosť. Tréning pripravil zúčastnené organizácie na ďalšie kroky, ktoré sa uskutočnia v rámci projektu REACH. English version here.

Novembrové školenie bolo súčasťou projektu REACH, ktorý má za cieľ prepojiť sociálne podnikanie, dobrovoľníctvo a rozvojovú pomoc. Projekt spája organizácie z rôznych krajín za účelom zdieľania „best practices“ v neformálnom vzdelávaní a dobrovoľníctve. Projekt je financovaný z prostriedkov programu Erasmus+, programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Tréning bol prípravou na organizáciu dobrovoľníckych mobilít v projekte a počas 5 dní, v rámci ktorých bolo naplánovaných 10 stretnutí, účastníci prebrali všetky vyššie uvedené témy. Atmosféra počas celého školenia bola priateľská a uvoľnená, ale napriek tomu produktívna a tvorivá.

Aj keď všetci vieme, že v online priestore je niekedy ťažšie nadviazať kontakty a priateľstvá, počas REACH tréningu sa nám to podarilo. Prvý deň mali účastníci priestor na vzájomné zoznamovanie sa a neskôr sa účastníci prostredníctvom rôznych aktivít dozvedeli a spoznali ešte viac. Počas prestávok sa účastníci rozprávali o svojich záľubách, skúsenostiach s dobrovoľníctvom a cestovaním a všetci sme si medzi sebou vymieňali zaujímavé informácie o našich kultúrach a tradíciách.

Program

Prvý deň bol venovaný rozprávaniu o potrebách a požiadavkách, ktoré musia organizácie spĺňať, aby mohli prijímať zahraničných dobrovoľníkov. Tiež sme sa venovali téme interkulturálnej komunikácie. Účastníci sa predstavili pomocou Jamboardov, ktoré vytvorili a tiež si zahrali rôzne hry, prostredníctvom ktorých sa bližšie spoznali, ako napríklad dve pravdy a jedna lož. Členovia organizácie Madre Coraje pripravili program na celý deň. Okrem jasného vymedzenia požiadaviek, ktoré musia organizácie spĺňať, aby mohli prijímať dobrovoľníkov, sa účastníci dozvedeli veľa o iných kultúrach a rozdieloch medzi nimi. Účastníkom sa podarilo vyvrátiť niektoré stereotypy a domnienky o rôznych kultúrach a krajinách. Dozvedeli sme sa, že napriek všeobecnému povedomiu, vo všeobecnosti počasie  nie je v Ugande príliš horúce a teplota len ojedinele vystúpi nad 29 stupňov Celzia; alebo, že kenská verejná doprava na tom vôbec nie je zle.

Druhý deň zastrešilo Mladiinfo Slovensko tému manažment dobrovoľníctva. Prítomní sa dozvedeli viac o Európskom zbore solidarity, o rozdiele medzi platenými zamestnancami a dobrovoľníkmi či o celom procese výberu dobrovoľníkov. Stretnutie bolo praktické, keďže účastníci boli požiadaní, aby našli dobrovoľníkov, ktorí by boli vhodní pre vybrané projekty a tiež mali prideliť potenciálnym dobrovoľníkom konkrétne úlohy. Diskutovalo sa taktiež o aktuálnej téme, COVID-19. Keďže ide o tému, ktorá zasahuje do života dobrovoľníkov a organizácií, počas tréningu sme sa snažili k pandémii pristupovať realisticky. Po obede sa organizácia YOVCOD z Kene ujala vedenia a prezentovala proces umiestňovania dobrovoľníkov na dobrovoľnícke pozície.

V stredu boli na programe témy ako mentorstvo, spätná väzba, pokrok a monitorovanie. Účastníci zistili rozdiel medzi mentorom, supervízorom a koordinátorom a naučili sa, ako dávať a prijímať spätnú väzbu a lepšie komunikovať počas mobility aj po jej skončení. Rôzne praktické hry mali pomôcť účastníkom, ktorí budú v budúcnosti počas projektov za dobrovoľníkov zodpovední, efektívnejšie viesť a poskytovať mentoring zverencom, lepšie s nimi komunikovať a poskytnúť im konštruktívnu a úprimnú spätnú väzbu.

Štvrtý deň bol na programe krízový manažment  prezentovaný Mladiinfo International. Zaoberali sme sa rôznymi typmi krízových situácií, ktoré môžu nastať počas dobrovoľníckej mobility, ako k nim pristupovať, predchádzať a riešiť ich. Popoludní boli prezentované prípadové štúdie z YOVCOD Kenya o krízach a účastníci vytvorili plán krízového manažmentu.

Posledný deň sme sa venovali zhrnutiu a vyhodnoteniu záverov tréningu. Snažili sme sa navrhnúť informačné podklady pre mobilitu, „call for action“ a prejsť rôzne materiály, ktoré budú potrebné pre prijímací proces dobrovoľníkov. Okrem toho sa všetky organizácie dohodli na výberovom procese, ktorý budú implementovať pre výber dobrovoľníkov po spustení projektov.

Hodnotenie mobility a recenzie od účastníkov

Po záverečných stretnutiach sme účastníkov požiadali, aby zhodnotili mobilitu a napísali nám krátku spätnú väzbu. Boli sme milo prekvapení, že takmer 77 % respondentov zhodnotilo, že projekt bol výborný a účasť na ňom mala pre nich veľký význam. 15 % označilo projekt ako dobrý a asi 8 % sa vyjadrilo, že projekt bol uspokojivý.

“Obsah a poznatky boli veľmi cenné, no ešte cennejšie bolo lepšie spoznať iné organizácie a najmä ľudí, ktorí ich tvoria. To všetko nám umožnilo pocítiť, že sa nielen podieľame na projekte REACH, ale že je jedným z našich. Napriek tomu, že sme dlhé roky vysielali dobrovoľníkov do tretích krajín, nevedeli sme o úlohe mentora. Vďaka tomuto tréningu ho začleníme do našich medzinárodných dobrovoľníckych skúseností.“

  • Účastníci z Madre Coraje, Španielsko

“Najlepšia vec na školení je, že mi poskytla vedomosti a zdroje na to, aby som mohol pracovať samostatne a efektívne.”

  • Komugisha, Uganda

“Toto školenie bolo veľmi participatívne a nikdy som sa nenudila. Veľká vďaka patrí facilitátorom, ktorí zvládli takúto výzvu zapojiť rôznych účastníkov s rôznym zázemím, skúsenosťami a očakávaniami. Je to pekný príklad toho, že ÁNO, každý môže spolupracovať, ak chce.”

  • Eliška, Česko
875 videní