Dobrovoľníctvo v Španielsku – 4 projekty v Santiagu de Compostela

2. June 2023 | Archív |
852 videní

Poď dobrovoľničiť do jedného z najslávnejších pútnických miest na svete. Zaži dobrodružstvo v Španielskom pútnickom meste Santiago de Compostela, ktoré ťa počas ročného dobrovoľníctva zaručene nadchne. Momentálne obsadzujeme 4 pozície.

O PROJEKTE

NÁZOV: Time for you, place for everyone

KDE: Španielsko, Os Tilos – Teo (blízko pútnického mesta Santiago de Compostela)

DĹŽKA: 12 mesiacov

KEDY: september 2023 – august 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: no deadline

VEK: 18 – 30 rokov

ORGANIZÁCIA:  Asociación Recreativa Cultural Os Tilos

VIAC INFORMÁCIÍ: Time for you, place for everyone – ARC Os Tilos

PRIHLÁŠKA: LINK

Dobrovoľník/-íčka bude zapojený/-á do aktivít organizácie Asociación Recreativa Cultural Os Tilos pre deti, mládež, mladých ľudí a dospelých. Cieľom projektu je, aby mladí ľudia v regióne získali lepšie povedomie o EÚ a tiež zvýšiť akceptáciu a pochopenie rôznych kultúr.

   

Tvoja úloha

 • tvoja práca bude mimoriadne rôznorodá
 • na začiatku sa dobrovoľník/-íčka viac zameria na učenie jazyka a neskôr bude mať výučby menej a v organizácii bude pracovať viac
 • spolu s ostatnými dobrovoľníkmi budeš vytvárať program pre deti, hry, workshopy, vyučovať jazykové kurzy, divadlo, tanec, môžeš prispieť vlastnou iniciatívou, pripravovať aktivity pre starších ľuďí, kuchárske dielne, ručné práce, výlety, atď.
 • budeš pomáhať mladým ľuďom zo Santiaga zúčastňovať sa na programe Erasmus+ (mládežnícke výmeny, tréningy,…) a Európskom zbore solidarity (dobrovoľníctvo, pomoc s učením jazyka)
  spolupráca na táborových aktivitách počas školských prázdnin (pre deti od 3 do 15 rokov)
  a pod. 

    

Predpoklady dobrovoľníka/-íčky

 • vek – 18 – 30 rokov
 • znalosť angličtiny, chuť učiť sa španielčinu
 • komunikatívny, priateľský a pozitívny prístup
 • schopný dodržiavať plán, ako aj pripraviť a viesť aktivitu
 • schopnosť pracovať s rôznymi vekovými skupinami

    

Ubytovanie a strava

 • dobrovoľník/-íčka bude bývať v byte, ktorý bude zdieľať s inými dobrovoľníkmi alebo študentmi, v jedno- alebo dvojlôžkovej izbe, byt poskytuje všetky veci potrebné na bývanie: práčku, kúrenie, deky, žehličku, riad atď.
 • organizácia hradí náklady na byt, dobrovoľník/-íčka bude dostávať mesačný príspevok a vreckové, aby mohol/-la hospodáriť so stravou
 • miestna doprava bude zabezpečená

 

O PROJEKTE

NÁZOV: Everything for everyone

KDE: Španielsko, Santiago de Compostela

DĹŽKA: 12 mesiacov

KEDY: september 2023 – august 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: no deadline

VEK: 18 – 30 rokov

ORGANIZÁCIA:  Red de Centros Socioculturales del Ayuntamiento de Santiago

VIAC INFORMÁCIÍ: Everything for everyone – Red de Centros Socioculturales

PRIHLÁŠKA: LINK

Sieť sociokultúrnych centier má viac ako 40 centier po celom meste a vo vidieckych oblastiach. Dobrovoľníci budú začlenení do aktivít, ktoré sa už rozvíjajú v 5 sociokultúrnych centrách pre obyvateľov štvrtí Santiaga de Compostela; pre deti (herňa, knižnica, jazyky, bábky, rozprávanie príbehov, remeslá), mládež (ping-pong, šach, jazyky, šport, tanec), dospelých (výstavy, tance, fotografovanie, varenie, joga, výlety, návštevy mesta), otvorené aktivity (výlety, video) a aktivity spojené s miestnymi a národnými sviatkami (Magosto, Vianoce, karneval, San Juan). Veríme, že rôzne pohľady a spôsoby práce, ktorými by mohol mladý Európan prispieť, by boli veľmi zaujímavé pre rôzne cieľové skupiny: seniorov, dospelých, mládež a deti a mohli by výrazne obohatiť prácu sociálno-kultúrneho centra.


Ďalšie úlohy

 • taktiež budeš pracovať na údržbe, revitalizácii a oživení knižnice
 • budeš mať šancu realizovať svoj vlastný projekt
 • budeš spolupracovať pri realizácii medzikultúrnych aktivít, zdieľať svoju vlastnú kultúru a tradície: filmy, hudbu, kuchyňu, tanec, jazyk…
  budeš spolupracovať s ostatnými pracovníkmi a dobrovoľníkmi na rôznych informačných a propagačných kampaniach o programe Európsky zbor solidarity
  pomáhať španielskym dobrovoľníkom, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľníckych projektov ESC

       

Ubytovanie a strava

 • dobrovoľník/-íčka bude bývať v byte, ktorý bude zdieľať s inými dobrovoľníkmi alebo študentmi, v jedno- alebo dvojlôžkovej izbe, byt poskytuje všetky veci potrebné na bývanie: práčku, kúrenie, deky, žehličku, riad atď.
 • organizácia hradí náklady na byt, dobrovoľník/-íčka bude dostávať mesačný príspevok a vreckové, aby mohol/-la hospodáriť so stravou
 • miestna doprava bude zabezpečená

         

O PROJEKTE

NÁZOV: Educational school Galician

KDE: Španielsko, Santiago de Compostela

DĹŽKA: 12 mesiacov

KEDY: september 2023 – august 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: no deadline

VEK: 18 – 30 rokov

ORGANIZÁCIA:  Escola Semente Compostela

VIAC INFORMÁCIÍ: Educational school Galician – Semente Compostela

PRIHLÁŠKA: LINK

Escola Semente Compostela je nezisková škola s transformatívnou pedagogikou, ktorá ponúka možnosť vzdelávania pre deti od 2 do 12 rokov (v materskej a základnej škole). Semente sa zrodilo, aby dalo deťom možnosť byť vo svete bez toho, aby sa vzdali svojej identity. Ukázať, že na všetkých kultúrach záleží, či už sú veľké alebo malé.

                  

Tvoja úloha

 • dobrovoľník bude spolupracovať so zamestnancami a ostatnými dobrovoľníkmi, prispievať vlastnými iniciatívami
 • Aktivita 1: Rozvíjanie environmentálneho povedomia (podpora facilitácie workshopov, účasť na vytvorení “prírodnej učebne” na školskom dvore)
 • Aktivita 2: Tvorivosť a umenie (pomoc a realizácia umeleckých workshopov : divadlo, hudba, maľba, tanec)
 • Aktivita 3: Jazykové a kultúrne aktivity (podpora jazykovej výmeny, účasť na čitateľskom klube)

         

Ubytovanie a strava

 • dobrovoľník/-íčka bude bývať v byte, ktorý bude zdieľať s inými dobrovoľníkmi alebo študentmi, v jedno- alebo dvojlôžkovej izbe, byt poskytuje všetky veci potrebné na bývanie: práčku, kúrenie, deky, žehličku, riad atď.
 • organizácia hradí náklady na byt, dobrovoľník/-íčka bude dostávať mesačný príspevok a vreckové, aby mohol/-la hospodáriť so stravou
 • dobrovoľníka/-íčku odvezú do centra a domov učitelia

      

 

O PROJEKTE

NÁZOV: Educational Leisure Time

KDE: Španielsko, Santiago de Compostela

DĹŽKA: 12 mesiacov

KEDY: september 2023 – august 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: no deadline

VEK: 18 – 30 rokov

ORGANIZÁCIA:  ETL Don Bosco

VIAC INFORMÁCIÍ: Educational Leisure Time

PRIHLÁŠKA: LINK

Centrum Dona Bosca má dve hlavné zamerania: Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco Bosca sa zameriava na vzdelávacie aktivity v sociálnej oblasti a voľnočasové aktivity, a cieľom Centra Xuvenil Don Bosco je výchova k hodnotám prostredníctvom trávenia voľného času s deťmi a mládežou. Najčastejšie aktivity, ktoré sa v Centre Dona Bosca v Santiagu realizujú pre deti a mládež z okolia, sú: aktivity v knižnici, remeslá, voľnočasové skupiny pre deti a mládež, magosto (gaštanové hody), vianočné aktivity, karneval, hody mládeže, susedské hody, mestský letný tábor (Bosco Verán) pre deti, informačná kancelária a dobrovoľnícke a mládežnícke poradenstvo, aktivity na šírenie programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.


Ďalšie úlohy

 • práca dobrovoľníka/-íčky bude rôznorodá, okrem spomenutých aktivít bude dobrovoľník/-íčka:
 • spolupracovať s dobrovoľníkmi centra pri realizácii a navrhovaní aktivít, príprave materiálov, vyhľadávaní zdrojov
 • spolupracovať pri údržbe, revitalizácii a animácii rekreačného priestoru pre deti od 4 do 13 r.
 • spolupracovať na programe “Máis Que Apoio Escolar”, pomáhať účastníkom vo veku od 4 do 17 r. s domácimi úlohami a štúdiom

              

Ubytovanie a strava

 • dobrovoľník/-íčka bude bývať v byte, ktorý bude zdieľať s inými dobrovoľníkmi alebo študentmi, v jedno- alebo dvojlôžkovej izbe, byt poskytuje všetky veci potrebné na bývanie: práčku, kúrenie, deky, žehličku, riad atď.
 • organizácia hradí náklady na byt, dobrovoľník/-íčka bude dostávať mesačný príspevok a vreckové, aby mohol/-la hospodáriť so stravou
 • miestna doprava nie je potrebná, pretože ubytovanie sa nachádza len pár metrov od organizácie
852 videní