Zaži Medzinárodný deň dobrovoľníctva s Mladiinfo

29. November 2019 | Archív |
1,430 videní

Sociálne začleňovanie sa týka najmä najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Seniorov, zdravotne postihnutých, ľudí bez domova či slobodných matiek s deťmi. Práve inkluzívna budúcnosť a presadzovanie rovnosti v spoločnosti prostredníctvom dobrovoľníctva je témou pre Medzinárodný deň dobrovoľníctva (5. decembra) pre rok 2019. 

Cieľom tohto dňa je poukázať na príležitosti v dobrovoľníckych organizáciách, povzbudzovať vládu, aby podporovala dobrovoľníctvo a uznávala dobrovoľnícke príspevky. Poukázať tiež na dosahovanie cieľov na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. 

Formálne sa prostredníctvom organizácií, združení a skupín uskutočňuje 30 percent dobrovoľníctva, až 70 percent sa vyskytuje prostredníctvom neformálneho zapojenia sa jednotlivcov. Celkovo 60 percent neformálnych dobrovoľníčok sú ženy. 

Medzinárodný deň je príležitosťou pre dobrovoľníkov, aby spolupracovali s vládnymi agentúrami, neziskovými inštitúciami, komunitnými skupinami, akademickou obcou a súkromným sektorom. 

Medzinárodný deň dobrovoľníkov (IVD) nariadilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1985. IVD sa oslavuje vo viac ako 80 krajinách. Témou minulého roka bolo „Dobrovoľníci vytvárajú odolné spoločenstvá“. V roku 2017 to bolo „Dobrovoľníci konajú ako prví. Tu. Všade.“

Ak máte chuť na jeden deň vyskúšať dobrovoľníctvo, Mladiinfo si pri príležitosti medzinárodného dňa pripravilo program v dúbravskom Centre Rodiny v Bratislave. Vyskúšaš si tvorivé dielne a mikulášske pečenie s autistickými deťmi a mládežou.

Viac info tu.

1,430 videní