Európska dobrovoľnícka služba v roku 2011 – vysielanie

28. December 2012 | Archív |
7,735 videní

Aktuálne info programe: mladiinfo.sk/europsky-zbor-solidarity

Aktuálny ponuky na vycestovanie: mladiinfo.sk/aktualne-ponuky

Koľko dobrovoľníkov ročne odchádza? Ktoré sú najpopulárnejšie krajiny? Ktoré sú najaktívnejšie organizácie vo vysielaní? Európska dobrovoľnícka služba v roku 2011 z pohľadu vysielania. Údaje sme prehľadne spracovali do 2 grafov a 2 tabuliek.

europska_dobrovolnicka_sluzba_vyslani_dobrovolnici_2009_2011

Zo Slovenska bolo v roku 2011 vyslaných na program Európska dobrovoľnícka služba 79 mladých ľudí. Oproti roku 2010 to predstavuje nárast o 28 vyslaných dobrovoľníkov.

evs vysielanie mapa sveta

europska_dobrovolnicka_sluzba_vyslani_dobrovolnici_podla_krajin_2011

Najviac dobrovoľníkov vycestovalo v roku 2011 do Kene (7), Nemecka a do Ruska (6), ďalšími populárnymi krajinami boli Gruzínsko (5), Francúzsko, Island, Španielsko a Taliansko (4). Z mimoeurópskych krajín boli zastúpene Brazília, MexikoKeňa, Maroko a Nepál (1).

europska_dobrovolnicka_sluzba_najaktivnejsie_vysielajuce_organizacie_2011 europska_dobrovolnicka_sluzba_vysielajuce_organizacie_2011

Do vysielania dobrovoľníkov bolo zapojených 22 vysielajúcich organizácií. Najaktívnejšie boli KERIC z Čadce (18), INEX z Bratislavy (9), YMCA Banská Bystrica a Nitra (7+7) a eRko z Bratislavy (6).

Spracoval: Ondrej Mäsiar, 28.12.2012

Informácie o programe Európska dobrovoľnícka služba

7,735 videní