Letné študentské rozvojové programy v Afrike aj na Slovensku

28. April 2013 | Archív |
1,635 videní

Nezisková organizácia LEAF ponúka prvý krát študentom gymnázií a stredných škôl zo Slovenska jedinečnú možnosť získať štipendium na letný vzdelávací program Global Scholars Program (GSP) na medzinárodne uznávanej strednej škole svetovej kvality – African Leadership Academy (ALA)Juhoafrickej republike.

GSP sa uskutoční v dvoch termínoch, prvý od 2. do 22. júla 2013, druhý od 22. júla do 9. augusta 2013.

Okrem podpory slovenských študentov štúdiom v Južnej Afrike, LEAF organizuje tento rok Summer Leadership Camp letný program v anglickom jazyku, určený pre aktívnych študentov, ktorí chcú zlepšovať svet okolo seba, či už prostredníctvom podnikania alebo zapájaním sa do riešenia spoločenských problémov. Stredoškolskí študenti sa môžu stať súčasťou jedinečného letného zážitkového podujatia s cieľom objavovať a rozvíjať vlastné silné stránky a premýšľať, ako ich využívať pre pozitívnu zmenu svojho okolia. Summer Leadership Camp sa bude konať od 12. do 23. augusta 2013.

Veríme, že veľa mladých ľudí na Slovensku má osobnostné predpoklady a nadšenie niečo zmeniť. Oba letné programy majú za cieľ poskytnúť relevantnú skúsenosť talentovaným a aktívnym stredoškolákom a vytvoriť tak priestor pre rozvoj budúcich osobností Slovenska.

Podmienky pre uchádzačov na oba letné programy:

–  študent gymnázia/strednej školy (preferovaní budú študenti, ktorí maturujú v roku 2015 a neskôr),

–  ovládanie anglického jazyka.

Prihlasovanie na oba letné programy je možné cez online prihlášku na www.leaf.sk/summer s termínom prihlásenia do 19. mája 2013.

Bližšie informácie o  programoch

GSP je intenzívny, 19-dňový, globálny program leadership-u pre vybraných stredoškolských študentov z celého sveta. Účastníci tohto programu si precvičia svoje lídrovské zručnosti v spoločensky prospešných komunitných organizáciách v Johannesburgu, v rozhovoroch sa inšpirujú Juhoafrickými lídrami v podnikaní, vybudujú si medzinárodnú sieť kontaktov s inými mladými lídrami z celého sveta a objavia históriu, krásu a rozmanitosť Afriky.

Summer Leadership Camp je program, kde si študenti precvičia svoje schopnosti viesť ľudí na projektoch z firemnej praxe a na neziskových projektoch riešiacich spoločenské problémy. Študenti budú diskutovať s hosťami z organizácií, ktoré významne formujú podnikanie (napr. zo slovenskej pobočky Google) a celospoločenské dianie (napr. z Transparency International Slovensko) na Slovensku. Pomocou profesionálnych nástrojov využívaných vo firmách po celom svete, aj prostredníctvom zábavných a tvorivých činností, stredoškoláci objavia svoj talent a silné stránky. Preskúmajú svoje kariérne ciele a s pomocou mentorov popremýšľajú o prihláškach na vysokú školu. Po vyčerpávajúcom týždni študenti prežijú víkendové dobrodružstvo v prírode.

Ďalšie informácie o letných programoch a online prihláške sú dostupné na stránke www.leaf.sk/summer.

1,635 videní