Odštartovali sme projekt REACH!

24. March 2021 | Archív |
1,365 videní

Počas minulého týždňa (16.-18. marec) sa konal „kick-off meeting“, vďaka ktorému sme odštartovali náš nový projekt REACH – Responsible European and African Changemakers. Jeho cieľom je prepojiť zdanlivo “nesúvisiace” témy, t. j.  sociálne podnikanie, dobrovoľníctvo a rozvojová pomoc.

REACH nadväzuje na úspešný projekt YES, WE CARE, ktorého účelom je zapojiť mladých ľudí z Európy a Afriky. Projekt prináša príležitosti v oblasti sociálneho podnikania, čím sa zvyšuje pozitívny dopad na miestne komunity. Jeho ďalším kladným aspektom je riešenie nezamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom nepriameho vplyvu pri vytváraní pracovných miest v určitých regiónoch. Projekt sa realizuje v rámci Erasmus+, programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Projektové aktivity v rámci „kľúčových akcií 2“ umožňujú organizáciám z rôznych zúčastnených krajín rozvíjať, zdieľať a prenášať najlepšie postupy a inovatívne prístupy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže.

Hlavným účelom úvodného stretnutia bolo uľahčiť vzájomnú spoluprácu a zdieľanie vedomostí medzi partnerskými organizáciami, ale taktiež zabezpečiť efektívnu implementáciu projektu. V priebehu troch dní sme diskutovali o rôznych témach a podarilo sa nám vyriešiť aj aktuálne otázky ohľadom nasledujúcej kooperácie a koordinácie aktivít spojených s bezpečnosťou počas pandémie COVID-19.

Prostredníctvom projektu máme záujem zvýšiť povedomie o sociálnom podnikaní medzi mladými ľuďmi, šíriť možnosti dobrovoľníctva a tým podporiť miestne komunity, zdieľať vedomosti a skúsenosti v oblasti inovácií, motivácií a koučingu dobrovoľníkov, a v neposlednom rade máme záujem  búrať predsudky a stereotypy.

Prezentácia plánovaných aktivít je sprevádzaná osobitým logom. To zobrazuje Afriku, ako cieľovú destináciu projektu, ktorá je pokrytá pestrými farbami vyjadrujúcich obrovskú diverzitu afrického kontinentu. Vzájomnú spoluprácu medzi Európou a Afrikou predstavujú dve ruky, ktoré sa chcú k sebe natiahnuť a dotknúť sa.

Pôvodným zámerom bolo usporiadať toto spoločné stretnutie v jednom z najkrajších kútov Slovenska – na Orave. Pandémia COVID-19 nám prerušila plány, a tak sme sa museli presunúť do online priestoru. Veríme však, že virtuálne stretnutie bolo plnohodnotné a prínosné pre všetky zúčastnené strany. Práve pandémia korona vírusu a s ňou spojené budúce výzvy boli zásadnou témou diskusie. Zhodli sme sa, že je nevyhnutné sústrediť sa na činnosti v online prostredí tak, aby sme zachovali potrebnú úroveň kvality a interakcie. To nám otvára nové možnosti pre prácu so zaujímavými online nástrojmi či platformami na komunikáciu a propagáciu, čo robí projekt atraktívnejším.

Už teraz sa tešíme sa na budúcu vzájomnú spoluprácu s našimi partnermi, ale aj na možnosti a príležitosti ktoré vám všetkým vďaka tomuto projektu sprostredkujeme!

1,365 videní