Terapia kultúrnym šokom? Mládežnícka výmena vo Francúzsku

22. July 2012 | Experience Valuable Sharing |
1,855 videní

Semester bol ešte v plnom prúde, keď som prišla do našej kancelárie. Za stolom sedeli Tomáš a Ondrej. Práve sa dohadovali o mládežníckej výmene vo Francúzsku. Pýtali sa ma, či by som tam nechcela ísť. Dozvedela som sa, že sa tam bude tancovať a že budeme natáčať videoklip. Ihneď som súhlasila a keď som sa dozvedela, že so mnou ide aj Katka, prečo nie? Katka zohnala ďalších 3 ľudí a tak vznikol náš slovenský team. Tu ho vidíte v plnej kráse 🙂

Veselá kopa, že? Zľava doprava: Tomáš ako leader, George, Ľudka (to som ja), Katka, Saška, Vašo.
Veselá kopa, že? Zľava doprava: Tomáš ako leader, George, Ľudka (to som ja), Katka, Saška, Vašo.

A čo sme tam robili? Išlo o interkultúrnu výmenu mladých Európanov za účelom spoznávania sa, svojich kultúr a zvykov. Hlavná téma celej výmeny bol interkultúrny dialóg a kolektívny život viacerých rôznorodých národností a výsledkom nášho snaženia je náš projekt – videoklip, ktorý zachytáva 5 hlavných psychologických fáz kultúrneho šoku (fáza očakávania, fáza poklesu, fáza znechutenia, kľúčová fáza, a fáza maturácie). Všetky tieto fázy sme sa snažili previesť do reálneho života mladých ľudí, ktorí prichádzajú do Francúzska plní nadšenia a očakávaní a musia si postupne zvyknúť na kultúrne aj komunikačné rozdiely, ktoré nie sú vždy len príjemné. Nakoniec ale tento kultúrny šok zvládnu a postupne dosiahnu fázu maturácie, kedy sú schopní v plnom rozsahu akceptovať a rešpektovať kultúrne rozdiely a dokážu plnohodnotne komunikovať. V závere výletu sú naši výletníci smutní, že pobyt sa skončil a je čas vrátiť sa domov.

Vo videoklipe účinkujeme všetci, slová do pesničky sme si tiež sami vymysleli (na samom konci článku). Nesie sa vo vtipnom duchu, pretože sme sa počas nášho výletu stretli s mnohými veselými a vtipnými situáciami. Klip sme natáčali v rôznojazyčných skupinkách, pieseň sme nahrávali v nahrávacom štúdiu a jednotlivé zábery točili na patričných miestach. Strávili sme úžasné chvíle s ďalšími členmi mládežníckej výmeny, ktorá sa okrem našej slovenskej skupiny skladala z francúzskej, portugalskej a rumunskej skupiny. Každá skupina mala svojho leadera, teda vedúceho člena, a 5 účastníkov.

“Akcia!!!“
“Akcia!!!“

Večery sa niesli v duchu prezentácií našich krajín. Každá skupina si priniesla niečo typické zo svojej krajiny – jedlá, obrázky, suveníry, vlajky, Rumuni sa pochválili krásnymi ľudovými krojmi. Zástupcovia svojich krajín stručne predstavili históriu, geografiu, kuchyňu a kultúru svojej vlasti.

Toto je fotka z nášho večera, pri prezentovaní histórie: Jurko predviedol svoje umelecké zručnosti a dokonale zachytil podobu pána Štúra ☺
Toto je fotka z nášho večera, pri prezentovaní histórie: Jurko predviedol svoje umelecké zručnosti a dokonale zachytil
podobu pána Štúra 🙂
Rumunský večer
Rumunský večer
Takéto slovenské dobroty sme prichystali pre našich zahraničných priateľov: Najviac chutili korbáčiky a horalky!
Takéto slovenské dobroty sme prichystali pre našich zahraničných priateľov: Najviac chutili korbáčiky a horalky!

No a kde sme spali? V campingu La Morinais, v stanoch. Naše babské osadenstvo nebolo veľmi nadšené týmito podmienkami, ale postupne sme si zvykli aj na stany, aj na teplotu v nich. Keďže Redon je pár kilometrov od Atlantiku, o chladné a vlhké noci sme mali postarané a v prvý večer sme si predstavili všetky choroby, ktoré sme mohli v tom chlade dostať. Zato našim chalanom sa v stanoch tak senzačne spalo, že sa nevedeli dospať a vidieť ich na raňajkách bolo nemožné 🙂

Počas voľného času sme sa zabávali hrami, čítaním, prechádzkou po centre mesta, tí umelecky talentovanejší maľovaním, ale aj cibrením nášho cirkusového talentu 🙂

V hlavnej úlohe: Sophie (FR) a Kyriakos – Grék z portugalskej skupiny)
V hlavnej úlohe: Sophie (FR) a Kyriakos – Grék z portugalskej skupiny)

Po ukončení natáčania sa začali prípravy na premietanie výsledku našej práce. Rozdelili sme sa na skupinky a každá mala na starosti niečo iné. My sme dostali za úlohu spraviť reklamu na premietanie, aby sa prišli pozrieť aj obyvatelia Redonu. Vyrobili sme plagáty a v centre mesta rozdávali letáky.

Náš team pri vytváraní plagátov
Náš team pri vytváraní plagátov
A takéto pekné plagáty sme vytvorili (zľava: Saška, Katka, Ľudka a Maeva – FR)
A takéto pekné plagáty sme vytvorili (zľava: Saška, Katka, Ľudka a Maeva – FR)

Na prezentácii, ktorá bola v záverečný deň nášho tvorivého týždňa, v nedeľu 1.júla, sme premietali videoklip, spravili výzdobu z fotiek, pripravili pohostenie pre návštevníkov a v krátkosti prezentovali tému videoklipu – fázy kultúrneho šoku. Katka a Saška sa „dobrovoľne nasilu“ chopili tejto šance a odprezentovali tému videoklipu v anglickom a francúzskom jazyku.

Saška s Katkou predstavujú náš projekt
Saška s Katkou predstavujú náš projekt

Všetko dobre dopadlo, počas sledovania klipu sme zborovo niekoľkokrát vybuchli do smiechu pri spomienkach na natáčanie, cieľ našej výmeny sme splnili a nastal čas vrátiť sa domov. Z Redonu sme všetci odchádzali v pondelok, 2.júla do Paríža a odtiaľ na Slovensko, do Rumunska a Portugalska.

Na záver by som chcela spomenúť organizácie, ktoré nám umožnili stráviť fantastický týždeň medzi skvelými ľuďmi. Projekt bol financovaný Európskou Komisiou, podporený 4 organizáciami: Mladiinfo za Slovensko, Spin za Portugalsko, Evolve za Rumunsko, La Fédé za Francúzsko a program Youth in Action – Mládež v akcii zastrešovala celú výmenu.

Ďakujeme!
Za celú skupinu: Ľudka&Katka

“I am so excited ! And you just can’t hide it !
I need to take a photo of this ! Yes ! Do it ! To send to my sis’.
Oh yeah, look at that ! What ? I’ve never seen so many ‘baguettes’…
Waou ! We’re really in France ! I can’t believe it, I’m getting so stressed.
Oh la vache ! We’re finally here ! I need to cool down, with a beer…
Definitely, we need to celebrate. Oh mon dieu ! It’s gonna be great !”

“You have nothing else to do, come to ‘Marabout’*… What are you gonna do ? Come to ‘Marabout’…
Stay in your cosy tents, you will meet your new close friends.
If your life needs a little more sense, there is the future, no past tense.
Dream is gone ! Let’s go to bar. Move your ass, you don’t have car !
Out of cash ? No problem, use card, to get smashed, it’s not so hard !
You have nothing else to do, come to ‘Marabout’… What are you gonna do ? Come to ‘Marabout’…”

“You think it would be exciting to deal with the French? But it is actually frustrating… I’d like something to punch !
Monsieur Michel, you’re rude to me ! ’Mais non, c’est vous qui ne me comprenez pas !’
Give me potatoes, you give me ‘pain’, give me tomatoes, you give me ‘rien’ !
I’m full of this, we’re out of here, Come on boys let’s have a beer !”

“Here we come again, to see what we could gain, Just change your face, change your sad face !
?????????
Hey don’t yell, don’t make a hell, we get along very well ! And do a compromise, with a special price…”

“This time we won’t cry, all we say good bye. When I’ll see the soon, I’ll hope to see you soon !
For the moments, thank you friends, For the happiness thank you France,
Thank you for a bit of sun, Also for a lot of fun !”

(* Marabout : it is the name of the main tent, where we were eating and meeting.)

1,855 videní