Join the biggest online meeting of young leaders in Europe!

21. August 2020 | Archív |
1,433 videní


Pre koho:
 mladí ľudia so záujmom o ekonomiku a politiku. Hľadajú sa 20 účastníci (19 + 1 líder skupiny). Účastníci by mali byť mladí podnikatelia, členovia mládežníckych organizácií, pracovníci s mládežou, predstavitelia médií, mimovládnych organizácií…
Kde: online priestor (po prihlásení získaš link na online platformu, kde sa bude projekt odohrávať)
Kedy: 8. 9. 2020 – 10. 9. 2020 (3 dni)
Deadline na prihlásenie:
1. 9. 2020

O projekte

Hlavným cieľom projektu je pripomenúť mladým ľuďom udalosti súvisiace so založením nezávislosti samosprávnej odborovej organizácie „Solidarita“. Súčasťou projektu je aj zaznamenávanie krátkych videozáznamov medzi zástupcami vlády, miestnych samospráv, novinárov a zástupcov podnikov o tom, čo pre nich znamená solidarita, vedenie 3 online diskusií a workshopov (napr. na tému medzinárodnej spolupráce či falošných správ) a propagácia projektu v zahraničnej tlači.

Účastníci sa navyše budú aktívne zúčastňovať diskusií so zástupcami vedeckých, obchodných a politických činiteľov. Na konci projektu sa účastníci zúčastnia multikultúrneho online večera a uvidia, ako dobre poznajú iné krajiny a ich zvyky.

Viac informácií nájdeš tu (webová stránka) a tu (facebooková stránka).

Prihlášky

  1. Vyplň krátky formulár, ktorý nájde tu.
  2. 31. augusta ti na e-mail príde link s prístupom na platformu, kde sa prihlásiš.
  3. Potrebovať budeš len počítač / smartfón a dobré pripojenie na internet.

Be a part of the biggest online meeting of young leaders in Europe

Who: young people interested in economy and politics. We are looking for 20 participants (19 + 1 group leader). The participants should be young entrepreneurs, members of youth organizations, youth workers, media or non-governmental organization representatives…
Where: online platform
When: 8. 9. 2020 – 10. 9. 2020 (3 days)
Deadline:
1. 9. 2020

About the project

The main goal of the project is to remind young people of the events related to the establishment of Independent Self-governing Trade Union “Solidarity”. The project also involves the recording of short video interviews among representatives of the government, local governments, journalists and business representatives about what solidarity means for them, conducting 3 online debates and workshops (about international cooperation or fake news), and the promotion of the project in foreign press.

Participants will take an active part in the panel discussions with representatives of science, business and political figures. At the end of the project, participants will take part in multicultural online evening with the gamification and they will see how good they know other countries and their customs. 

You can find more information here (website) and here (facebook).

How to apply:

  1. Fill in a short questionnaire using this link.
  2. On 31st August you will receive special access to an online platform via e-mail.
  3. You need a laptop/smartphone and a good Internet connection.
1,433 videní