Európsku dobrovoľnícku službu sme prezentovali na online veľtrhu práce

16. March 2011 | Naše aktivity |
1,787 videní

Európska dobrovoľnícka služba (EDS) umožňuje mladým ľudia stráviť až jeden rok v zahraničí prácou na zaujímavých projektoch. Z grantu EU programu Mládež v akcii, ktorý dobrovoľník dostane, je hradená cesta na projekt a spať, ubytovanie, strava, poistenie a vreckové. Projekt si je možné vybrať podľa záujmu napríklad v oblasti práce s mládežou, ekológie, kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia a atď.

Náš stánok informoval o EDS
Naša organizácia Mladiinfo mala možnosť prezentovať EDS na zaujímavej akcii Virtuálny veľtrh práce – Clickjobfair.sk. Na veľtrhu, konanom v dňoch 2. – 4. marca, sa mohol zúčastniť ktokoľvek z ktorého ktokoľvek miesta s pripojením na internet (veľtrh môžete stále navštíviť až do 30. apríla). My sme sa zamerali práve na propagáciu Európskej dobrovoľníckej služby ako zaujímavej možnosti najmä pre čerstvých absolventov získať cenné pracovné skúsenosti prácou v medzinárodnom prostredí. Prax ukazuje, že mnoho mladých ľudí práve počas svojho dobrovoľníckeho pobytu zistí, čo ich baví a ktorej oblasti sa chcú v živote venovať. Projekty sú organizované s cieľom podporiť neformálne učenie a umožniť dobrovoľníkovi vyskúšať rôzne aktivity a zapojiť sa do rozmanitých projektov.

Náš e-stánok na podujatí navštívilo v priebehu dvoch dní viac ako 2.000 návštevníkov a prezentácia o EDS, ktorú sme mali v stánku k dispozícii, bola stiahnutá 70 krát.

Viac informácií o EDS a aplikácii nájdete na stránkach Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA.


Súvisiace články

Informácie o programe Európska dobrovoľnícka služba

Naši dobrovoľníci v zahraničí

1,787 videní