Eco-Active in the City

13. November 2015 | Experience Valuable Sharing |
1,270 videní

Program Erasmus + môžem každému len odporučiť. Je to vynikajúci mix ako sa naučiť niečo nové, zdokonaliť sa v jazyku, spoznať iné kultúry a nadobudnúť nové kontakty a priateľstvá.

official_erasmus_plus_logo

V dňoch 17. – 24. mája 2015 sa konal tréning s názvom “Eco-Active in the City“ v nádhernom areáli poľského zámku Krzyzowa, ktorý doslova dýcha históriou. Stretlo sa tu dokopy 27  účastníkov z krajín ako Poľsko, Malta, Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko, Taliansko, Rumunsko, Bulharsko a samozrejme Slovensko.  Školenie bolo zamerané hlavne na ekológiu a trvalo udržateľný rozvoj.      

Tento projekt zrealizovala poľská organizácia C:E:T Platform. Ľudia z organizácie boli veľmi priateľskí a dokázali pre projekt nadchnúť aj ostatných, čím sa vytvorila veľmi pozitívna a uvoľnená atmosféra.

Náš medzinárodný tím

Náš medzinárodný tím

Pomocou workshopov a interaktívnych aktivít neformálneho vzdelávania bola účastníkom predstavená problematika trvalo udržateľného rozvoja. Účastníci mali úlohy rozdelené do skupín v ktorých diskutovali, fotografovali a neskôr prezentovali všetko to, čo v rámci centra Krzyzowa bolo spojené s ekológiou, permakultúrou a trvalo udržateľným rozvojom.


Počas školenia

                                                                Počas školenia

Tieto aktivity boli tiež výbornou príležitosťou pre účastníkov, aby sa dozvedali čo najviac o základoch ekológie a trvalo udržateľného rozvoja. Výber prostredia bol naozaj vhodný, pretože celý areál zámku Krzyzowa bol zrekonštruovaný tak, aby bol veľmi priateľský k životnému prostrediu. Počas projektu sme mali zároveň možnosť odprezentovať Slovensko v rámci kultúrneho večera.

Prezentácia Slovenska počas kultúrneho večera

Prezentácia Slovenska počas kultúrneho večera

Program Erasmus + môžem každému len odporučiť. Je to vynikajúci mix ako sa naučiť niečo nové, zdokonaliť sa v jazyku, spoznať iné kultúry a nadobudnúť nové kontakty a priateľstvá.


Prehliadka mesta Wroclaw

Prehliadka mesta Wroclaw

Autor: Michal Budaj

Go here to see the Tool-Kit produced by participants during the Training.

official_erasmus_plus_logo

Financované Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

1,270 videní