Mládežnícke výmeny v zahraničí

Čo: zmes zážitkov, diskusií, hier, aktivít, navrhnuté mladými pre mladých
Pre koho
: mladý človek,13-30 r., aj zo znevýhodneného prostredia
Kde:
celá Európa a ďalšie krajiny sveta
Trvanie:5 až 21 dní
Náklady:
hradené z grantu, žiadne ďalšie poplatky nie sú

Grant Erasmus+:
aktivity, ubytovanie, strava, príspevok na cestovné

Cieľom programu je naučiť sa nové veci a získať cenné skúsenosti formou neformálneho vzdelávania.

official_erasmus_plus_logo

“Vynikajúci mix ako sa naučiť niečo nové.”
Michal Budaj, tréning v Poľsku

“Dobrá nálada a zdieľanie inšpiratívnych myšlienok.”
Kristína Jakubová, tréning v Českej republike

“Po dlhej dobe zapájam svoju kreativitu na 100%.”
Alžbeta Medveďová, tréning na Slovensku

mladeznicka_vymena_priklad-1024x683

 

Koho vysielame na mládežnícke výmeny?

Na projekty často vysielame mladých ľudí, s ktorými dlhodobo pracujemeNevysielame “turistov”, pre ktorých sú mládežnícke výmeny iba o lacnom cestovaní. Mládežnícka výmena je pre nás nástrojom na rozvoj kompetencií mladého človeka.

 

Grant Erasmus+

Organizátor mládežníckej výmeny dostane na jej realizovanie Erasmus+ grant. Z tohto grantu sa vám ako účastníkov zabezpečujú aktivity, ubytovanie, strava a preplácajú cestovné náklady. Mládežnícka výmena je investíciou EÚ do neformálneho vzdelávania účastníkov.

 

Ako viem, že je výmena kvalitná?

Ideálna výmena

 • Cieľom je niečo sa naučiť a nápad na výmenu vychádza z potrieb mladých ľudí.
 • Výmena je navrhnutá mladými ľuďmi pre mladých ľudí.
 • Účastníci sú zároveň spoluautori programu, lídri usmerňuje program.

Ideálny účastník

 • Mladý človek, ktorému mládežnícka výmena pozitívne ovplyvní život a niečo sa pri nej naučí.
 • Je prínosom pre skupinu, je inšpiráciou pre ostatných, pomáha im rásť.
 • Vyberá si projekt, ktorého téma ho zaujíma alebo sa o nej chce viac dozvedieť.

Opak ideálnej výmeny

 • Výmena sa robí len pre projekt, nikto sa účastníkov nepýta na názor a potreby.
 • Účastníci sú len pasívni príjemcovia programu, nepomáhajú ho vytvárať.
 • Po výmene účastník nevie povedať čo sa naučil.

Opak ideálneho účastníka

 • Mládežnícke výmeny sú pre neho iba o lacnom cestovaní a “šikovnosti” ako “využiť systém”.
 • Téma projektu ho nezaujíma, ideálne je ísť takto v lete napríklad k moru.
 • niekoľko rokov cez výmeny lacno cestuje.

 

Rozdiel výmena a tréning

 • Tréning je určený pre pracovníkov s mládežou na rozvíjanie ich kompetencií.
 • Mládežnícka výmena je pre mladého človeka často prvou možnosťou učiť sa cez neformálne aktivity v zahraničí, spoznať novú krajinu, aktívne používať cudzí jazyk a stretnúť mladých ľudí z iných častí Európy. 

Blog skúseností z výmen a tréningov

erasmus_plus_logo_dokumenty