Náš tím

Kancelária Bratislava
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Ing. Michaela Anna Jurkovičová (riaditeľka kancelárie, podpredseda)
Ing. Ondrej Mäsiar, PhD. (predseda, štatutárny zástupca) 
Katarína Šišková (členka predsedníctva, koordinátor projektov Európsky zbor solidarity)
Mgr. Ivana Garanová Petrisková (revízor)
Ing. Martina Chaľová (koordinátorka marketingových aktivít)
M.A. Michaela Zeleňanská (koordinátorka Mladiinfo Alumni)

 

Kancelária Dolný Kubín
budova Obchodnej akadémie
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín

Ing. Ondrej Mäsiar, PhD. (predseda, štatutárny zástupca) 
Ing. Michal Batuna (podpredseda)
Alexandra Bakošová (členka predsedníctva)
Jakub Poničan (člen predsedníctva)
Eliška Pjenteková (revízor)
Naďa Šimeková (predsedkyňa dobrovoľníckej skupiny Teens for Town)
Sophia Kočalková (členka predsedníctva dobrovoľníckej skupiny Teens for Town)
Dorota Večereková (členka predsedníctva dobrovoľníckej skupiny Teens for Town)
Anna Mária Mešková (členka dobrovoľníckej skupiny Teens for Town)
Júlia Kakačková (členka dobrovoľníckej skupiny Teens for Town)