Learn & Share/ Mladiinfo stáž

Zbieraj skúsenosti, využi ich priamo v praxi a následne uplatni v kariére! Máš chuť sa popri škole rozvíjať, cestovať, zlepšiť sa v angličtine a získať praktické skúsenosti v neziskovej organizácii?

Mladiinfo program Learn and Share je tou správnou cestou, ako skombinovať užitočné so zábavným. Je to možnosť skĺbiť osobný rozvoj s pomocou zmysluplnými aktivitami pre mladých ľudí.

Cieľ: profesijný a osobný rozvoj v spojení s pomáhaním druhým, učením sa nových vecí a zdieľaním s ostanými

“Strela som množstvo skvelých ľudí, ktorí ma toho veľa naučili.”
Zuzana Babiková, účastníčka 2014/2015

“I discovered my talent and how to apply what I learnded from school in real life.”
Agele Moses Taban, účastník 2014/2015

“Learn&Travel program bola úžasná skúsenosť, kde som spoznala veľa inšpiratívny ľudí a začala sa na svet pozerať z iných uhlov.”
Mária Kováčová, účastníčka 2016/2017

 

O programe

Learn and Share je vzdelávací a praktický program pre študentov VŠ zameraný na osobnostný a odborný rast mladých ľudí s možnosťou účasti na viacerých medzinárodných projektoch. Každoročne prijímame do Mladiinfo študentov, ktorí sa na celý akademický rok stávajú súčasťou nášho tímu.

 

Čo získaš

Ako účastník nášho programu sa staneš stážistom, ktorý bude využívať svoje odborné znalosti v praxi a zároveň sa bude vzdelávať prostredníctvom účasti na medzinárodných projektoch.

Ako účastník programu budeš mať možnosť:

 • fungovať v rámci medzinárodného tímu s komunikačným jazykom anglickým,
 • pracovať na pozícii podľa tvojich znalostí a skúseností (Event Coordinator, Web Content Manager a Graphic Designer),
 • zúčastniť sa na školení projektového manažmentu v DELL,
 • spoznať domácu a medzinárodnú neziskovú scénu a mládežníckych lídrov,
 • zúčastňovať sa rôznych akcií ako zástupca organizácie,
 • plánovať a realizovať lokálne aktivity a medzinárodné projekty,
 • vycestovať na výmeny a školenia v rámci Európy,
 • zapojiť sa do dobrovoľníckych projektov v krajine podľa záujmu,
 • získať skúsenosti na získanie platenej práce v neziskovom sektore,
 • naučiť sa o programe Erasmus+ a o jeho projektoch,
 • realizovať vlastné nápady v rámci organizácie.

Program trvá 1 akademický rok. Ideálne by si si mal/a nájsť čas 2 krát do týždňa.

Certifikát 

Po ukončení programu získaš certifikát so zoznamom aktivít, projektov a získaných profesijných skúseností, ktorým sa budeš môcť preukazovať pri hľadaní zamestnania v budúcnosti. Môžeš si taktiež uplatniť kredity v rámci predmetu “Prax” v rámci tvojej školy 🙂

 

Kontakt

Napíš nám na projects@mladiinfo.sk

TEŠÍME SA NA NOVÝCH ČLENOV!