Erasmus+

Poznáte Erasmus? Je to semester alebo 2 v zahraničí na škole alebo stáž vo firme. Alebo je to niečo viac?

1. Európska dobrovoľnícka služba (pre každého, 1-12 mesiacov)
2. Mládežnícke výmeny (často prvá zahraničná skúsenosť, 5-21 dní)
3. Tréningy (pre pracovníkov s mládežou, približne týždeň)

official_erasmus_plus_logo

1. Európska dobrovoľnícka služba

2-12 mesiacov dobrovoľníckej služby pre miestnu komunitu pre mladých ľudí (17-30) najčastejšie v Európe. Grant EÚ pokrýva ubytovanie, stravu, vreckové, poistenie, kurz jazyka, príspevok na cestovné. Cieľom je naučiť sa nové veci a získať skúsenosti formou neformálneho vzdelávania. Viac informácií.
Kde nájsť: kontaktuj lokálnu organizáciu, ktorá sa venuje mládeži, databáza ponúk, databáza organizácií, Facebook: Find EVS, EVS vacancy, Youth projects Slovakia a ďalšie.

2. Mládežnícke výmeny

Zmes zážitkov, debát, hier, simulácií, činností vo voľnej prírode atď. Navrhnuté mladými ľuďmi pre mladých ľudí. Zlepšenie v angličtine, nové priateľstvá, kamaráti z celej Európy, objavovanie kultúr a životných štýlov.
Kde nájsť: kontaktuj lokálnu organizáciu, ktorá sa venuje mládeži vo svojom okolí, skús databázu.
Tip: Máš viac skúseností ako väčšina účastníkov výmeny? Pomôž ostatným a ukáž im možnosti okolo nich. Možno je na čase prestať chodiť na mládežnícke výmeny a zamerať sa na iné projekty pre mladých.

3. Tréningy

erasmus_plus_logo_dokumenty

Si aktívny a pomáhaš iným mladým ľuďom? Vyber si tréning podľa svojej témy a staň sa profesionálom v práci s mládežou. Spoznáš ľudí ako si ty v iných krajinách, vymeníš si skúsenosti, objavíš nové možnosti a pripravíte spoločné projekty.
Kde nájsť: kontaktuj lokálnu organizáciu, ktorá sa venuje mládeži vo svojom okolí, skús databázu.