Pre školy

Na Vašu školu môže prísť zahraničný dobrovoľník alebo môžu Vaši žiaci vycestovať na krátku mládežnícku výmenu do zahraničia.

"Mať dobrovoľníka zo zahraničia pre žiakov našej školy znamená možnosť zdokonaľovania sa v jazyku, búranie predsudkov, zvýšenie sebadôvery pri komunikácii, nové priateľstvá, vzájomné obohacovania sa v rôznych oblastiach výchovy, hodnôt, stereotypov, zvykov. Pre nás, učiteľov, je to možnosť vidieť iný pohľad na vyučovanie a chápanie cudzieho jazyka, rozšíriť možnosti práce s mladými ľuďmi." Michal Batuna, zástupca riaditeľa, Obchodná akadémia Dolný Kubín

Pozitívne skúsenosti

Chceli by ste na Vašej škole zahraničného dobrovoľníka?

Dobrovoľníci môžu prezentovať svoju krajinu, zvyky, pomôcť s cudzími jazykmi či zapojiť sa do zaujímavej debaty.

Školy s ktorými sme spolupracovali

Kontaktujte nás!

Zahraniční dobrovoľníci môžu byť aj na Vašej škole.

Kontakty