Pre školy

Na Vašu školu môžu prísť zahraniční dobrovoľníci alebo môžu Vaši žiaci vycestovať na krátku mládežnícku výmenu do zahraničia.

"Páčili sa mi neformálne metódy. Žiačky sa veľa naučili. Bola to pre nich výzva." Tatianu Buková, anglický jazyk, Obchodná akadémia Dolný Kubín

Pozitívne skúsenosti

Chceli by ste na Vašej škole zahraničného dobrovoľníka?

Dobrovoľníci môžu prezentovať svoju krajinu, zvyky, pomôcť s cudzími jazykmi či zapojiť sa do zaujímavej debaty.

Školy s ktorými sme spolupracovali

Kontaktujte nás!

Zahraniční dobrovoľníci môžu byť aj na Vašej škole.

Kontakty