Pre neziskovky

Radi by ste zapojili zahraničného dobrovoľníka aj do Vašej organizácie? Koordinujeme takéto projekty pre niekoľko organizácií. Pomôžeme Vám s akreditáciou, projektom, partnerskými organizáciami a všetkým čo bude Váš dobrovoľník/ dobrovoľníčka počas pobytu na Slovensku potrebovať.

"Čo sa týka zahraničných dobrovoľníkov, vždy nás obohatia svojimi informáciami o ich krajine, o ich zvykoch, tradíciách, navaria nám niekedy ich národné jedlo alebo nejakú špecialitu. A radi počúvame aj ich názory na rôzne spoločenské problémy ako ich riešia napr. v ich krajine. A tiež sa zdokonaľuje hlavne v anglickom jazyku, prip. nás naučia nejaké frázy v ich rodnom jazyku." Alžbeta Šporerová, riaditeľka Centra rodiny Dúbravka

Pozitívne skúsenosti

Skúsenosti

Dobrovoľníci prinášajú nové nápady, kultúrne obohatenie a entuziazmus. Náš prvý dobrovoľník Lud z Francúzska získal ocenenie CARDO Dobrovoľník roka na Slovensku.

"Měla jsem štěstí, že jsem mohla spolupracovat s lidmi, kteří jsou ve svém oboru profesionály a kteří mi jako dobrovolníkovi dali řadu příležitostí se realizovat.“ Aneta Balejová, dobrovoľníka z Českej republiky v Mládež ulice

Z grantu máte hradené

 • ubytovanie
 • stravu
 • vreckové
 • cestovné
 • poistenie

Referencie

 • Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
 • Centrum rodiny Dúbravka
 • Rada mládeže Slovenska
 • Mesto Senica
 • Mládež ulice

Naše skúsenosti

 • 200 slovenských dobrovoľníkov
 • 100 zahraničných dobrovoľníkov
 • osobné skúsenosti s programom
 • pravidelné vzdelávanie
 • aktívny od 2010

Kontaktujte nás!

Zahraniční dobrovoľníci môžu byť aj u Vás.

Kontakty