Často kladené otázky – Európsky zbor solidarity

Musím sa niekde registrovať, aby som mohol ísť cez Mladiinfo?

Nie. Stačí poslať kontakt na nás prijímajúcej organizácii v zahraničí, aby sa s nami spojili.

Ako písať motivačný list pre dobrovoľnícke organizácie?

Najdôležitejšie je ukázať motiváciu. Každá organizácia chce mať vo svojom tíme mladého človeka s chuťou pomôcť napĺňať ich víziu. Pred písaním sa inšpiruj web stránkou organizácie, pozri si ich Facebook, fotky z aktivít, YouTube videá. Konkrétne napíš, čo sa ti páči na tom, čo robia a ako by si sa chcel zapojiť do ich aktivít. Chceš im pomôcť zmeniť svet k lepšiemu.

Môžem ísť s kamarátom alebo kamarátkou?

Umiestniť 2 kamarátov alebo pár na projekt nie je jednoduché. Treba sa snažiť presvedčiť prijímajúcu organizáciu o tom, že je to pre nich dobré rozhodnutie. Projekt je najmä o spoznávaní nových ľudí v novom prostredí s ľuďmi z rôznych krajín.

Čo je to projekt?

Projekt pozostáva najmä z aktivít, ktoré dobrovoľník vykonáva v prijímajúcej organizácii v zahraničí. Všetky organizácie, ktoré ponúkajú projekty musia získať akreditáciu, a tak sa dostať do oficiálnej EÚ databázy. Po rozhodnutí prijať konkrétneho dobrovoľníka, prijímajúca organizácia napíše projekt v ktorom žiada o grant na jeho realizáciu. V projekte opíše aktivity pre dobrovoľníka a ako zabezpečí jeho ubytovanie, stravovanie, mentoring atď.

Kedy sa dozviem, či bol projekt podporený?

Výberová komisia zasadne približne mesiac a pol po podaní projektu. Ak bol projekt podaný na Slovensku (najmä pri projektoch mimo EÚ), o výsledku ťa bude informovať vysielajúca organizácia a výsledky budú zverejnené aj na stránke www.erasmusplus.sk. Ak bol projekt podaný v zahraničí (najmä pri projektoch v EÚ) o výsledku ťa bude informovať prijímajúca alebo vysielajúca organizácia.

Ako vyzerá deň dobrovoľníka v zahraničí?

Dobrovoľníci pracujú väčšinou 5 dní v týždni po maximálne 6 hodín. Práca býva pestrá a striedajú sa rôzne aktivity. Na niektorých projektoch je práce menej a dobrovoľníci sa angažujú aj v iných, ako je ich vlastná prijímajúca  organizácia. Dobrovoľníci z rôznych organizácii sa často stretávajú.

Je potrebné ovládať jazyk krajiny, do ktorej vycestujem?

Nie. Základný kurz jazyka býva často súčasťou projektu. Na mnohých projektoch po celej Európe sa používa ako komunikačný jazyk angličtina. Určitá znalosť domáceho jazyka môže byť výhodou, najmä v krajinách ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko.

Budem musieť investovať vlastné peniaze?

Nie, okrem príspevku na cestovné. Dobrovoľník bude mať bezplatné ubytovanie, stravu, malé vreckové a poistenie. V praxi si dobrovoľník nemusí doplácať takmer nič na bežný život v krajine. Vlastné peniaze dobrovoľníci potrebujú, ak chcú veľa cestovať alebo robiť viac nákupov.

Koľko budem dostávať vreckové? 

Vreckové je pridelené podľa tabuľky pre každú krajinu. V najmenej rozvinutých krajinách je 90 eur/mesiac, vo vyspelých 190 eur mesačne. Dobrovoľník má pokryté ubytovanie a stravu, a preto vreckové nie je vysoké.

Kto mi kúpi a preplatí letenku?

Väčšinou si cestu na projekt organizuje dobrovoľník sám po dohode s prijímajúcou organizáciou, ktorá ho po príchode príde čakať. Z cesty si odloží všetky lístky, ktoré mu potom budú preplatené.

Čo s úradom práce?

Ak bol dobrovoľník pred vycestovaním evidovaný na úrade práce, odporúčame ostať v evidencii. Ak nebol, odporúčame sa zaevidovať. Dobrovoľník sa zúčastňuje projektu EÚ mimo územia SR, preto mu nevzniká povinnosť osobne preukazovať aktívne hľadanie zamestnania počas projektu v zahraničí (nemusí sa chodiť na úrad hlásiť a stále môže ostať v evidencii, podľa Zákona o službách zamestnanosti § 34 odsek 8). Ostať v evidencii je výhodné, pretože zdravotné poistenie počas projektu bude platiť na Slovensku štát a rovnako dobrovoľník bude môcť mať Európsky preukaz zdravotného poistenia.

Cestovné poistenie

Počas projektu je dobrovoľník bezplatne poistení špeciálnym poistením pre účastníkov projektov.

Čo so zdravotnou poisťovňou? 

V prípade evidencie na úrade práce počas trvania projektu zdravotné poistenie na Slovensku hradí štát.

Čo so sociálnou poisťovňou?

Dobrovoľník nemá žiadnu povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Sociálne poistenie platia len zamestnanci, zamestnávatelia, SZČO alebo dobrovoľne poistené osoby.