Lídrom na medzinárodnom tábore

31. August 2011 | Archív |
2,010 videní

V lete som sa zúčastnil ako líder na medzinárodnom tábore dobrovoľníckej práce. Prvý tábor bol 2 týždne v júli na Sklabini pri Martine a druhý v Brekove pri Humennom prvý augustový týždeň.

Na obidvoch workcampoch sa zišla super skupina dobrovoľníkov zo  zahraničia. Na druhom workcampe v Brekove bolo 8 dobrovoľníkov zo zahraničia a 2 lídri a veľa domácich, ktorí pomáhali a zastrešovali tento workcamp. Lídroval som spolu s Katkou čo bolo veľmi dobré. Vzájomne sme sa dopĺňali a popri práci sme všetci zažili aj veľa zábavy.
Cieľom podujatia bola rekonštrukcia hradu Brekov. Vymurovali sme múr  2 metre široký a 2 metre vysoký z kameňa. Hlavnou náplňou bolo premiestňovanie kameňa k blízkosti stavby múru. Vytvorili sme reťaz a kamene podávali. Pomáhali sme rozširovať cestu, robili archeologické práce, robili maltu, vyskúšali si murovanie. Ďalším cieľom bolo spoznať sa navzájom a nadviazať nové kamarátstva čo sa tiež určite podarilo. Prezentácia Slovenska a blízkeho okolia bola tiež veľmi úspešná.
Lokálny partner vytvoril dobré podmienky na úspešný priebeh. Ubytovaní sme boli na ubytovni v Humennom a ráno sme chodili vlakom do Brekova. Ubytovňu platil lokál. Stravu zabezpečoval lokál. Obedy pripravovala jeho manželka, ktorej pomáhali dve dobrovoľníčky. Večere boli väčšinou v rámci hodov kultúr. Program bol naplnený. Ani chvíľu sme sa nenudili. Už viac sa stihnúť ani nedalo. V rámci hodov kultúr sme mali Španielsky, Ruský a Bieloruský a Nemecko, Švajčiarsko, Taliansky večer.
Všetci sme mali radosť z dobre vykonanej práce a mali sme aj výlety a exkurzie. Splavovali sme Laborec a boli sme na Spišskom hrade, kde bol kultúrny program v rámci festivalu Súhradnice.

Flag Tour Brekov
Flag Tour Brekov
Práca na hrade Brekov
Práca na hrade Brekov

Prvý tábor na Sklabini pri Martine bol pre mňa tiež dobrá skúsenosť. Bol som ale sklamaný prístupom lokálneho partnera. Ten chcel dobrovoľníkov využiť ako lacnú pracovnú silu a o voľný čas sa nestaral. Nemám problém pracovať, keď viem že tým pomôžem viacerým ľudom ale tu sme pracovali na hospodárskej budove v blízkosti hradu, ktorá je vlastníctvom lokála a plánuje ju neskôr využívať ako bufet, ubytovávanie. Je tam malé múzeum z vecí čo sa našli v okolí a predáva pohľadnice ale nie je to hrad.

Oddych Sklabiňa
INEX workcamp
Práca Sklabiňa ( Sara so Španielska a Youngmin Korea)

Workcampy organizované INEX-om sú veľmi dobrá skúsenosť a môžem len odporúčať. Ja sám som takto začal spoznávať svet. Pred deviatimi rokmi som bol prvý krát niekde ďaleko a to v Portugalsku. Odvtedy každý rok podnikám počas dovolenky  cesty. Navštívil som Indiu, Pakistan, Yemen, Tajikistan, Kirgizstan, Kazachstan, Uzbekistan, Kubu na bicykli. Lídroval som Brekov už tretí krát a budem aj o rok. Pozrite si stránku o Brekove je to jeden z najlepších táborov organizovaných INEXom. V októbri bude VEM stretnutie ľudí, ktorí navštívili alebo sa chystajú navštíviť workcamp na Slovensku alebo v zahraničí. Je to jeden víkend plný zábavy a informácii. Informácie hľadajte na http://www.inex.sk/.

Ja už nie som študent a preto nemám až toľko voľného času ale snažím sa ho využiť naplno.Práca s mládežou ma napĺňa a pocit, že robím niečo prospešné tiež. Na budúci rok sa ako líder určite zúčastním workcampu a budem sa snažiť informovať o takejto možnosti aj ľudí, ktorí by mohli spolupracovať. Na Slovensku je veľa hradov, starých cintorínov, kláštorov, kde by sa dalo takýmto spôsobom pomôcť a pritom spoznať nových ľudí a nové miesta. Počas tábora v Brekove nás navštívili novinári bol pri nás aj reportér so Slovenskeho rozhlasu a spravil reláciu.

Autor: Pavol Hajduk

2,010 videní