Dobrovoľníctvo v Litve – ESTA SALTES

26. April 2023 | Archív |
473 videní

Láka ťa dobrovoľníctvo v severných krajinách? Čo tak skúsiť Litvu! Koordinujúca organizácia ESTA Saltes momentálne hľadá niekoľkých dobrovoľníkov na tri rôzne projekty. Pracuj s deťmi, mládežou alebo s ľuďmi s hendikepom vo Vilnuse, či jeho okolí. 

SOS Children´s village

O PROJEKTE

KDE: Vilnius

DĹŽKA: 12 mesiacov

KEDY:  od mája 2023 – do mája 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: asap

VEK: 18 – 30 rokov

VIAC INFO: https://youth.europa.eu/solidarity/placement/18146_en

STRÁNKA ORGANIZÁCIE:  Facebook 

Cieľom programu SOS detská dedinka je podporovať znevýhodnené rodiny s deťmi vytváraním vhodných voľnočasových podmienok. Zmysluplný voľný čas a aktivity im pomáhajú učiť sa samostatnosti a vhodného osobnostného rastu. Denné centrum navštevuje v priemere 25 detí, ktoré sa zúčastňujú na skupinových aktivitách, pracujú na domácich úlohách, alebo využívajú možnosť psychologických konzultácií.

Tvoja úloha

Ako dobrovoľník/dobrovoľníčka sa budeš venovať primárne týmto aktivitám:

 • Pomáhať učiteľom, sociálnym pracovníkom organizovať aktivity pre cieľovú skupinu: ručné práce, hudba, šport, aktivity v prírode, akékoľvek nápady má dobrovoľník alebo o čo majú dobrovoľníci záujem
 • Organizovať rôzne podujatia organizácie: napríklad vianočné, veľkonočné podujatia, “Deň Zeme” atď.
 • Pomáhať pri logistických činnostiach: napríklad deťom obliecť sa alebo asistovať pri stravovaní a príprave jedla
 • Podieľať sa na príprave denných aktivít, hier pre deti, pomáhať s domácimi úlohami 
 • Dobrovoľníci sú taktiež zapojení do každodenných činností organizácie

   

Kindergarten “Patirciu slenis”

O PROJEKTE

KDE: Trakai

DĹŽKA: 12 mesiacov

KEDY:  od mája 2023 – do mája 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: asap

VEK: 18 – 30 rokov

VIAC INFO: https://youth.europa.eu/solidarity/placement/23902_en

STRÁNKA ORGANIZÁCIE:  Facebook 

Materská škola Patirciu slenis sa nachádza kúsok od Vilniusu v meste Trakai. Založená bola v roku 2016 a jej základným cieľom je poskytovať okrem predškolského vzdelávanie pre deti od 1 do 7 rokov aj každodenné aktivity pre deti, akými sú rôzne podujatia, akcie a workshopy. Materská škola je založená na vonkajšej waldorfskej pedagogike, čo namená, že väčšina aktivít sa odohráva vonku.

Tvoja úloha

Ako dobrovoľník/dobrovoľníčka sa budeš venovať primárne týmto aktivitám:

 • Pomáhať učiteľom materskej školy realizovať rôzne aktivity pre deti, organizovať podujatia, workshopy a pod. 
 • Pomáhať pri logistických činnostiach: napríklad deťom obliecť sa alebo asistovať pri stravovaní a príprave jedla.
 • Dobrovoľníci majú k dispozícii priestor na realizáciu vlastných nápadov, projektov, či aktivít

   

Denné centrum “Svieša”

O PROJEKTE

KDE: Vilnius 

DĹŽKA: 12 mesiacov

KEDY:  od mája/júna 2023 – do mája/júna 2024

DEADLINE PRIHLÁŠOK: asap

VEK: 18 – 30 rokov

VIAC INFO: https://youth.europa.eu/solidarity/placement/18135_en

STRÁNKA ORGANIZÁCIE:  Facebook 

Denné centrum Šviesa nachádzajúce sa priamo vo Vilniuse poskytuje sociálne služby na dennej báze pre 74 ľudí s duševným, s mentálnym a kombinovaným postihnutím od 18 rokov. 

Tvoja úloha

Ako dobrovoľník/dobrovoľníčka sa budeš venovať primárne týmto aktivitám:

 • Pomáhať pri realizácii rôznych aktivít pre ľudí so zdravotným postihnutím
 • Organizovať aktivity spolu so sociálnymi pracovníkmi v oblasti hudby (individuálne, terapeutické aktivity, orchester), divadla, keramiky, športu, diskusných klubov, či vydávanie mesačného bulletinu, do ktorého sú návštevníci centra zapojení
 • Organizovať aktivity mimo denného centra: výlety, exkurzie
 • Podieľať sa na realizácii programu na rozvoj a upevňovanie sociálnych zručností v prirodzenom prostredí

    

Ubytovanie a strava

Dobrovoľníci budú ubytovaní spoločne v prenajatom byte. Každý dobrovoľník bude mať k dispozícii samostatnú izbu. V rámci ESC je dobrovoľníkom poskytovaný mesačný finančný príspevok na stravu a vreckové podľa oficiálnej výšky stanovenej Európskou komisiou, mesačný lístok na verejnú dopravu. Do stanovenej výšky je taktiež hradená cesta zo Slovenska a späť (180 € od 100 do 499 km, 275 € od 500 km do 1999 km, 360 €, ak viac) a cestovné poistenie. V rámci programu ESC majú dobrovoľníci nárok na jazykový kurz krajiny, v ktorej sa projekt realizuje ako aj dva dni dovolenky do mesiaca. 

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu je potrebné poslať životopis a motivačný list na adresu organizácie: evssaltes.egle@gmail.com

473 videní