2MB – Dva milióny budúcností – Správa o mládeži 2018

25. June 2018 | Naše aktivity |
1,297 videní

Aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života?

Toto bola kľúčová otázka dvojdňovej medzinárodnej odbornej konferencie 2MB – dva milióny budúcností – Správa o mládeži 2018, ktorú minulý týždeň zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbor mládeže MŠVVaŠ SR.

Konferenciu otvorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. “Mládež predstavuje na Slovensku významnú skupinu obyvateľstva a práca s ňou doteraz možno nebola celkom doceňovaná, zaslúži si oveľa väčšiu pozornosť aj s ohľadom na to, že jedným zo základných zistení správy je, že mladí ľudia sa pomerne málo zapájajú do politického života,” konštatovala ministerka.

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Autor: TASR, Martin Baumann

V Mladiinfo Slovensko už dlhodobo pracujeme na aktivizácii mládeže cez rôzne projekty, výmeny, tréningy, dobrovoľníctvo či v poslednom roku aj sociálne podnikanie. Konferencia bola výborným miestom, na diskusiu odborníkov z rôznych oblastí dotýkajúcich sa života mladých ľudí.

Mali sme možnosť vyjadriť sa v pracovných skupinách k navrhovaným opatreniam k naplneniu cieľov vytýčených v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 v polčase jej plnenia. Výstupy  z konferencie budú zároveň slúžiť ako podklady pre tvorbu Akčného plánu na roky 2019 – 2020, nakoľko zakrátko sa spustí prípravná fázy jeho tvorby.

Máme naozaj dobrú štruktúru mládežníckych organizácií, do aktivít ktorých sa môžu mladí ľudia zapojiť. Je dôležité, aby sa zapájali,  pretože tieto organizácie ich posúvajú kompetenčne, posúvajú ich k tvorivosti, iniciatívnosti a k občianskej participácii,“ dodala ministerka školstva Martina Lubyová.

Počas prvého dňa konferencie sme sa informovali o kľúčových zisteniach zo Správy o mládeži 2018 a aktuálnom stave života mladých ľudí na Slovensku. 

Len štvrtina mladých ľudí má záujem podnikať

Nakoľko zo zistení z našej praxe zisťujeme, že dobrovoľníctvo je jedna z ciest ako aktivizovať mládež, to však nestačí! Chceme sa posunúť ďalej a viesť ich k sociálnej zodpovednosti cez sociálne podnikanie na čo nám tento rok v neposlendom rade slúži súťaž SOCIAL IMPACT AWARD. (Chystáme aj co-working v Dolnom Kubíne, sledujte nás!) 🙂

Počas konferencie sme sa zapojili do témy “Tvorivosť a podnikavosť”, kde sme mali možnosť hľadať efektívne riešenia prepojenia praxe so vzdelávaním, prepájania podnikateľov so škola a vzdelávaní o podnikaní ako takom.

“Regionálne rozdiely, najmä v nedostatku pracovných ponúl spôsobujú vyľudňovanie regiónov” Správa o mládeži 2018

V druhej časti prvého dňa bola témou pracovnej skupiny “Zamestnanosť” so zapojením Mladiinfo a hľadaním riešením duálneho vzdelávania, spájania praxe so školou, uznávania neformálneho vzdelávania, podpora kariérneho poradenstva a pod. V súvislosti s touto témou sa dnes taktiež u nás zamýšľame nad spôsobmi práce s mladými ľuďmi, ktorí sa vrátia z dobrovoľníctva v zahraničí a potrebujú sa zorientovať na trhu práce či lepším zapájaním mládeže z regiónov.

Druhý deň konferencie bol venovaný prednáškam na vybrané témy zo Správy o mládeži a výstupom pracovných skupín z prvého dňa konferencie.

Sme radi že aj Mladiinfo prispieva k vytváraniu hodnôt a budovaniu slušného Slovenska prácou s mládežou. 

Správu o mládeži nájdete TU.

1,297 videní