Príprava pred zahraničnou mobilitou je základom úspechu

22. May 2017 | Naše aktivity |
1,842 videní

Príprava pred zahraničnou mobilitou je kľúčom úspechu. Rovnako dôležité je nadväzovať vzťahy založené na dôvere. Takéto partnerstvo rozvíjame posledné mesiace s aktívnou strednou školu v Dolnom Kubíne.

Pani riaditeľka Vilma Janotíková z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne prejavila záujem zapojiť školu do nových medzinárodných projektov. Cieľom je pomôcť žiakom školy získať nové skúsenosti, rozšíriť obzory, motivovať ich k väčšej aktivite a v neposlednom rade zvýšiť atraktivitu školy.

Druhé spoločné stretnutie pred vycestovaním na mobility – otázky účastníkov, YouthPass.

Po zvážení potrieb žiakov a školy sme tri žiačky – Adriánu Revajovú, Zuzanu Kušnierikovú, Janu Boškajovú a pani učiteľku Tatianu Bukovú zapojili do týždňového Erasmus+ projektu v Rumunsku na tému ako manažovať medzinárodné projekte. 

Pani učiteľky angličtiny Janka Hečková a Tatiana Buková vyberali najvhodnejších žiakov, ktorí vycestujú do Rumunska. Pri výbere zobrali do úvahy ich motiváciu, doterajšie aktivity a potenciál, ktorý môžu projektom rozvinúť a posunúť ďalej po návrate.

Prvé spoločné stretnutie pred vycestovaním – Čo je Erasmus+, jeho časti, podrobne k programu mobility, čo je našim cieľom.

Pred samotným vycestovaním sme absolvovali dve prípravné stretnutia.

Na prvom stretnutí sme sa zoznámili, rozprávali o očakávaniach, prešli sme si program, ktorý účastníkov v Rumunsku čaká. Každý deň programu sme sme si podrobne rozobrali. Hovorili sme o profiloch účastníkov, ktorých v Rumunsku stretneme a ako sa na nich pripraviť. Čo bude našim cieľom a čo sa chceme naučiť.

Povedali sme si informácie o programe Erasmus+ a o jeho dôležitých súčastiach ako sú mládežnícke výmeny, tréningové kurzy a Európska dobrovoľnícka služba. Toto bolo veľmi dôležité sa podrobne dozvedieť pred vycestovaním, pretože bez týchto znalostí, by účastníci v Rumunsku nemohli efektívne pracovať.

Na druhom stretnutí sme sa venovali otázkam účastníkov, zopakovali si najdôležitejšie body programu, ujasnili spôsob dopravy a venovali sa YouthPass certifikátu. 

Počas projektu budú účastníci informovať o každom dni cez Facebook stránku, kde sú editori Mladiinfo Dolný Kubín.

Ďalšie spoločné stretnutie plánujeme po návrate z Rumunska.

Program mobility v Rumunsku.

1,842 videní