Prečo ÁNO dobrovoľníctvu v EU

20. May 2011 | Naše aktivity |
1,637 videní

V piatok 6. mája sme sa aktívne zúčastnili diskusie na tému dobrovoľníctvo, ktorú zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s C.A.R.D.O a Centrom dobrovoľníctva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Dobrovoľníctvo má svoj zmysel a určite by malo získať väčší priestor v spoločnosti. Obohacuje nielen tých, ktorým je pomoc určená, ale aj dobrovoľníkov. Diskusia vyvrcholila otvorením výstavy „Dobrovoľníctvo cez objektív“ a priamym zapojením sa účastníkov do dobrovoľníckej činnosti.

Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Jana Žitňanská, poslankyňa NR SR, Ondrej Mäsiar bývalí EDS dobrovoľník
Robert Hajšel- riaditeľ Informačnej kancelárie EP; Jana Žitňanská- poslankyňa NR SR; Ondrej Mäsiar- bývalí dobrovoľník EDS

Účastníci diskusie mali možnosť dozvedieť sa čo je dobrovoľníctvo, aké ma formy, kde je možné získať informácie o dobrovoľníctve, ale aj o tom, ako je možné sa do takýchto aktivít priamo zapojiť. Aktívni dobrovoľníci, Janka Šolcová a Ondrej Mäsiar, zároveň prezentovali svoje skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou na Slovensku a v zahraničí.

„Európsky rok dobrovoľníctva je príležitosťou na propagáciu dobrovoľníctva, vytváranie priaznivého prostredia pre dobrovoľníkov a na uznanie dobrovoľníctva ako nástroja zvyšovania kvality života a spoločnosti. Aj preto Európska únia napomáha a financuje projekty v oblasti dobrovoľníckych aktivít,“ uviedol Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Dobrovoľníctvo je jednou z oblastí, ktorá nie je regulovaná na európskej úrovni. Slovensko v súčasnosti pripravuje zákon o dobrovoľníctve. „Návrh zákona je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, preto pozývame všetkých aby sa zapojili do verejnej diskusie. Zákon tvoríme tak, aby sme podporovali dobrovoľníctvo a nie kládli prekážky“, povedala Jana Žitňanská, poslankyňa NR SR, ktorá iniciovala prípravu zákona na Slovensku. „Zákon o dobrovoľníctve potrebujeme preto, aby definoval dobrovoľnícku činnosť, vymedzil podmienky, povinnosti a práva dobrovoľníckych organizácií a dobrovoľníkov a vytvoril priestor pre jej uznanie“, doplnila Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka C.A.R.D.O.

V druhej časti podujatia organizátori odmenili troch autorov víťazných fotografií na tému dobrovoľníctvo. Najviac odbornú porotu zaujala fotografia Henricha Mišoviča zobrazujúca dobrovoľníkov medzinárodného festivalu Nitra pri demontáži scény. Výstava 12 najlepších fotografií bude putovať do decembra 2011 po rôznych mestách Slovenska.

Zdroj: Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

1,637 videní