Komplexná novela zákona o dobrovoľníctve uľahčí fungovanie aj nám

18. February 2023 | Archív |
543 videní

Začiatkom tohto mesiaca sa parlament zhodol na novele zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve, ktorú na rokovanie NR SR predložil minister vnútra Roman Mikulec. Aké základné body obnáša a ako sa dotkne fungovania našej neziskovej organizácie?

Prináša totiž “prelomové zmeny nevyhnutné pre komplexné upratanie dlhé roky neriešeného systému, ako aj nastavenie jasných podmienok”, uvádza stránka ministerstva vnútra. Základným cieľom tejto novely (vstúpi do platnosti od apríla / 2023) je reagovať na problematické body v systéme tak, aby sa uľahčila podpora dobrovoľníctva a organizácií, ktoré dobrovoľníctvo zastrešujú.

„Dobrovoľnícke aktivity vnímame ako neoddeliteľnú a vítanú súčasť života každého občana a spoločnosti. Aj vojna na Ukrajine nám všetkým ukázala, že najlepším krokom je vzájomná spolupráca. Novelou zákona však do tohto dlhé roky predchádzajúcimi vládami neriešeného systému vkladáme poriadok a o štátnu dotáciu sa budú môcť uchádzať len subjekty, ktoré splnia určité kritéria kvality,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Organizácie sa budú musieť akreditovať

Podpora pre dlhodobé dobrovoľníctvo bude fungovať len vtedy, ak sa organizácie dobrovoľne a adekvátne akreditujú. Štátne autority tak získajú možnosť overiť si spôsobilosť vysielajúcej organizácie aj spätne. “Na získanie dotácie od štátu dobrovoľnícke organizácie po novom budú musieť napríklad preukázať aktívne vykonávanie dobrovoľníckej činnosti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti, mať personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, zavedený systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii či systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov.” Takáto forma akreditácie má slúžiť ako známka kvality a zároveň ma predísť tomu, aby o dotácie žiadali ľudia, ktorí financie reálne nevyužijú v prospech dobrovoľníckej činnosti. 

Na čo všetko bude možné žiadať dotáciu v rámci organizácie? “Napríklad na úhradu vynaložených nákladov na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie či dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Okrem toho aj na zdravotné poistenie, úhradu nákladov na poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu dobrovoľníkom a nákladov na poistenie pre prípad úrazu dobrovoľníka, úhradu nákladov na materiálne zabezpečenie dobrovoľníka a iných vynaložených nákladov spojených s organizovaním a výkonom dlhodobej dobrovoľníckej činnosti.”

Ďalšie zmeny, ktoré prichádzajú s novelou:

  • vymedzuje sa verejný záujem na účely tohto zákona;
  • upravuje sa výkon krátkodobej dobrovoľníckej činnosti a dlhodobej dobrovoľníckej činnosti;
  • ustanovuje sa povinnosť určiť fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov;
  • ustanovuje sa povinnosť vystaviť písomné potvrdenie o zručnostiach, schopnostiach a skúsenostiach, ktoré nadobudol dobrovoľník počas dobrovoľníckej činnosti;
  • explicitne sa uvádza, že miestnom výkonu dobrovoľníckej činnosti môže byť aj domácnosť dobrovoľníka.

zdroj informácií: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

543 videní