Prichádza ešte lepšia Youth Wiki!

16. February 2020 | Experience Valuable Sharing |
1,175 videní

Počul si už o Youth Wiki? Ak nie, no si mladým človekom alebo ťa oblasť politiky mládeže jednoducho zaujíma, tak určite čítaj ďalej! Youth Wiki je online platforma kde môžeš jednoducho nájsť všetky dôležité informácie o mládežníčkach politikách v štátoch Európy. Zámerom Youth Wiki je tak podporiť Európsku spoluprácu v oblasti mládeže založenú na faktoch a dátach. Okrem toho je zameraná na porovnanie situácie v oblasti politík týkajúcich sa mládeže medzi európskymi krajinami, zdieľanie inovatívnych prístupov, dobrovoľníctvo a mnoho ďalších tém, ktoré budú postupne pribúdať!

Obsah Youth Wiki je stanovený politickými prioritami členských štátov a Európskej Komisie v rámci spolupráce v oblasti mládeže. Informácie na stránke sú poskytované a pravidelne aktualizované tzv. Národnými Korešpondentmi (NCs), teda zástupcami určenými vládami každého participujúceho štátu. Hlavný zdroj informácii a dát na stránke Youth Wiki tak predstavujú oficiálne dokumenty národných autorít zodpovedných za politiky mládeže v každom z 29 účastníckych štátov. 

Na web stránku YouthWiki dávnejšie prispeli obsahom o dobrovoľníctve mládeže na Slovensku aj Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorých členskou organizáciou je aj Mladiinfo Slovensko. Momentálne sa táto stránka rozširuje o časť Comparative overviews, ktorá v prehľadnej mape názorne zobrazuje a porovnáva aktuálny stav rôznych oblastí týkajúcich sa mládeže medzi krajinami. 

Stránka Youth Wiki je tu pre všetkých, ktorí vyhľadávajú údaje a fakty týkajúce sa mládeže v európskych krajinách! Preto si myslíme, že môže byť zaujímavá ako zdroj informácií ako aj pre všetkých mladých ľudí, tak aj pre študentov alebo pracujúcich v oblasti politiky mládeže. 

1,175 videní