Zažite dobrovoľnícke stáže v Afrike a Ázii

15. December 2011 | Archív |
1,950 videní

Pre koho: 4 účastníci (21-30 r.)
Trvanie stáže: 3 mesiace
Financie: vysielajúca organizácia pokrýva náklady spojené s účasťou v programovom cykle, prípravu, dobrovoľnícku stáž a ponávratové aktivity
Prihlasovací a účastnícky poplatok: 20 a 150 eur
Uzávierka: 31.01.2012

V roku 2012 budú mať 4 úspeší uchádzači zo Slovenska po absolvovaní medzinárodných školiacich seminárov vo Francúzsku, Nemecku a Českej republike možnosť zúčastniť sa na týchto štyroch dobrovoľníckych projektoch:

– Creating HIV/AIDS awareness amongst youth, Kamerun
– Etude de la participation au sein d’un projet d’alphabétisation en milieu rural, Guinea
– Renforcement organisationnel d’une association burkinabè, Burkina Faso
– Support to Summer Schools on Life Skills and Farm Economics, Kirgizsko

O programe GLEN
Od roku 2004 Global Education Network of Young Europeans (GLEN) buduje kapacity mladých Európanov pre rozvojovú spoluprácu a vzdelávanie prostredníctvom trojmesačných študijno-pracovných pobytov v Ázii, Afrike alebo juhovýchodnej Európe. Po získaní tejto skúsenosti sa mladí Európania stávajú súčasťou rozvojového vzdelávania vo svojej vlastnej krajine a/alebo v Európe.

Kontakt
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
Tigran Aleksanyan
koordinátor programu GLEN na Slovensku
Pražská 11
811 04 Bratislava
www.sccd-sk.org

Oficiálna stránka s peknou hudbou 🙂

1,950 videní