Inter(national) volunteering – Mládežnícka výmena od Mladiinfo!

13. December 2017 | Experience Valuable Sharing |
1,156 videní

Jedna veľká medzinárodná rodina. Aj tak by sme mohli nazvať mládežnícku výmenu, ktorú Mladiinfo zorganizovali tentokrát v okolí Modry v dňoch 9.- 16. Novembra 2017. Stretlo sa tu viac ako 7 národností, pričom sa zúčastnili aj medzinárodní dobrovoľníci, ktorí fungujú v Mladiinfo ako súčasť ich EVS na Slovensku.

Napriek tomu, že viac ako polovica účastníkov sa zúčastnila niečoho podobného po prvý raz, neznehodnotilo to kvalitu odnesených skúseností ani v najmenšom. Práve naopak. Projekt nebol zameraný len na spoznanie nových ľudí a zlepšenie si angličtiny, ako to býva na mládežníckych výmenách, ale celý tím sa snažil vytvoriť prostredie a aktivity, ktorý by podvedome učili spolupráci, kreativite, efektívnosti, no najmä naučili účastníkov niečo málo o tom, čo je vlastne dobrovoľníctvo, aké sú možnosti na Slovensku,v ich krajinách, ale aj vo svete. Účastníci si vyskúšali prezentovanie pred žiakmi strednej školy, zažili workshopy o prezentačných schopnostiach, ale aj meditačné chvíľky. Program bol nabitý, no bez stresu. Aktivity boli zábavné, ľudia boli plní energie a medzinárodné večery bezkonkurenčné. Všetci si odnášajú množstvo kontaktov, nových kamarátov, dôležité slovíčka z každého jazyka, ktorý sa na výmene objavil a plnú hlavu zážitkov.

Naši EDS dobrovoľníci boli tak isto veľmi nadšení.

Martina (Macedónsko): „Super fun! To najlepšie na projekte bol fakt, že som sa od iných účastníkov naučila veľa vecí o EVS, o ktorých som dovtedy nevedela. Bola to moja prvá mládežnícka výmena a bolo skvelé, že som vďaka tomu pochopila, že napriek skutočnosti, že každý žijeme v inej časti Európy alebo sveta, stále máme tie isté problémy, ktoré nás ako mladých ovplyvňujú. Táto výmena mi vďaka viacerým aktivitám pomohla uvedomiť si, že nie som jediná, ktorá je tak trochu „stratená;“ že je tu veľa ľudí, ktorí nevedia čo robia a kde sa nachádzajú vo svojich životoch.“

Buket (Turecko): „Bolo skvelé vidieť ako aj iní ľudia premýšľajú o dobrovoľníctve, ako zdieľali svoje skúsenosti. Aj keď nemali skúsenosti bolo vidno ako sú motivovaní zmeniť niečo v ich spoločnosti. Bolo to inšpiratívne, presne ako bolo aj popísané v projekte: „Inšpirujme a buďme inšpirovaní.“ Naučila som sa veľa nových informácií o spoločnosti účastníkov, ich problémoch, ale taktiež aj ich pohľad na život. Mládežnícka výmena je hlavne o výmene skúseností, čo sa v prípade našej výmeny podarilo. Myslím, že to bolo prospešné pre obe strany – ako pre účastníkov, tak aj pre Mladiinfo.“

 

Pablo (Španielsko): Bola to moja prvá skúsenosť s mládežníckou výmenou a myslím si, že je to skvelý program. Podľa môjho názoru boli ľudia s projektom veľmi spokojní, pretože mali možnosť dozvedieť sa viac o EDS programe. Je niekoľko ľudí, o ktorých už viem že chcú ísť na EDS, dokonca aj na Slovensko, ale aj do iných krajín. Počasie sami síce veľmi nepáčilo, ale aktivity, ktoré sme robili áno.“

 

Arianna (Taliansko): Byť organizátorkou mládežníckej výmeny, mať možnosť pripravovať aktivity, ktorých som sa potom aj zúčastnila – toto všetko bolo pre mňa skvelou skúsenosťou. Vďaka projektu som si uvedomila jednu dôležitú vec, a to, že ma skutočne napĺňa tráviť čas s mládežou z celej Európy a zdieľať svoje názory a skúsenosti, zabávať sa, no tiež využívať neformálne vzdelávanie.“

1,156 videní