Januárové Mladiinfo stretnutie v Bratislave

11. February 2011 | Naše aktivity |
1,970 videní

V utorok 25. januára Mladiinfo zorganizovalo prvé tohtoročné stretnutie v Bratislave v pizzerii Palmyra v Mlynskej Doline. Pozvaní boli všetci naši priaznivci z Facebook sveta. Cieľom stretnutia bolo zoznámiť sa, vymeniť si skúsenosti zo zahraničných pobytov a získať inšpiráciu pre ďalšie aktivity. Boli stanovené štyri témy, ktorým sa budeme venovať a o na ktoré budeme organizovať stretnutia každý mesiac:

* štipendiá (ERASMUS, SAIA, DAAD atď.)
* stáže (Leonardo da Vinci, AIESEC, IAESTE atď.)
* tréningy a konferencie
* dobrovoľníctvo

Najbližšie stretnutie chystáme vo februári. Všetci aktívni študenti sú vítaní. Stretnutie zorganizujeme cez Facebook event.

1,970 videní