Na seminári v Senici – Invest EU – Erasmus+

9. June 2017 | Naše aktivity |
1,187 videní

Smer Senica!

Mladiinfo Slovensko bolo súčasťou podujatia Invest EU – Erasmus+ spojené so seminármi o možnostiach pre mladých.

Ako bývalé EDS dobrovoľníčky sme si pre stredoškolákov a žiakov základných škôl pripravili interaktívne workshopy, kde sme sa rozprávali o kultúre, pocite byť Slovákom, či Európanom, o Európskej dobrovoľníckej službe a možnostiach vycestovania cez programy ERASMUS +.

Eva Kunzová, ktorá sa nedávno vrátila zo svojho EDS pobytu v Rumunsku, kde pôsobila na projekte projekt: Art Shapes Minds viedla workshop o vnímaní kultúr.

Hovorili sme aj o tom aké dôležité je nielen poznať “vrch ľadovca” tej-ktorej kultúry, ale o to dôležitejšie je uvedomiť si, čo sa skrýva “pod ľadom”, kde dostať sa zaberie oveľa viac snahy a času.
Snažili sme sa zo svojich skúseností žiakom priblížiť dôležitosť hodnôt, náboženstva, spôsobu humoru, ale aj celkového prístupu ku spoločnosti, či už to je individualistický alebo viac komunitný spôsob života v jednotlivých kultúrach.

Veronika Štefečková, pôvodom zo Senice, si pre účastníkov pripravila malý kvíz. Pozostával z ponožiek vo farbách vlajky krajiny kde pôsobila a trička na obrázku. Uhádli by ste v akej krajine a v akej tematicky zameranej organizácii bola Veronika dobrovoľníčkou?

“Vybrať sa na dobrodružstvo nazvané EVS bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote.”  Veronika Štefečková, dobrovoľníka v Litve, na projekte Heading towards Visibility and Equality

Okrem Mladiinfo tu boli aj stánky IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, INEX Slovakia, Future Generation a iné, kde sa študenti mohli zapojiť do zábavných aktivít.

Súčasťou bola aj diskusia s vedúcim za Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku s Dušanom Chrenekom. Marek Štítny, z Europe Direct Senica, ktorý podujatie organizoval vymyslel veľmi šikovný spôsob ako sa mladí ľudia prítomní v publiku mohli interaktívne zapájať a  položiť svoje otázky cez aplikáciu sli.do. Otázok bolo naozaj veľmi veľa…od migrácie, cez Brexit až po stáže, programy Erasmus+ či dobrovoľníctvo. Niektorí odvážlivci sa neskôr postavili a položili otázky priamo pánovi Chrenekovi. Veľmi dobre premyslené a položené otázky len potvrdili kapacity našej mládeže kriticky rozmýšľať o aktuálnom dianí v Európe a na Slovensku.

1,187 videní