Mladí podnikatelia pozor! Pochopenie tohto prístupu môže byť kľúčom k udržaniu kroku s rýchlo sa rozvíjajúcim podnikateľským prostredím

7. August 2020 | Experience Valuable Sharing |
1,461 videní

Vie byť náš svet lepším miestom vďaka tebe? S našim článkom ti ukážeme ako, tak sa pusť do čítania!

To, že mladí ľudia, ich rozhodnutia a konania ovplyvňujú životy všetkých, nie je žiadnou novinkou. Čo keby sme ti povedali, že môžeš mať časť smerovania sveta vo svojich rukách? Dovoľ nám vysvetliť ti, akú moc vlastne máš. Nie len ako podnikateľ/ka, ale aj ako mladý človek, ktorý je (v ideálnom svete) spoločensky zodpovedný. 

Čo je sociálne podnikanie?

Ľudia obyčajne prenechávajú riešenia spoločenských problémov vláde alebo podnikateľskému sektoru. Sociálni podnikatelia však majú tendenciu „opravovať“, čo v súčasnom systéme nefunguje efektívne. Snažia sa problém vyriešiť zmenou, šírením povedomia o riešení a presvedčením ľudí, aby sa stali súčasťou zmeny.

Sociálne podnikanie väčšinou vedú vizionári, ktorí chcú vidieť spoločnosť bez problémov. Ich primárnou motiváciou nie je zisk, ale spoluúčasť na riešení sociálnych a spoločenských problémov. V posledných dvoch desaťročiach sa sociálne podnikanie rozrástlo vďaka pochopeniu myšlienky, že nové metódy, spôsoby alebo nápady sú a vždy budú kľúčom k riešeniu. Takéto podnikanie sa zaoberá oblasťami, ktoré sú na zozname aktuálnych nedostatkových riešení, napríklad ekologické a etnické problémy, starnutie obyvateľstva, chudoba či kyberbezpečnosť.

Aká je úloha sociálneho podnikania? 

Sociálne podniky sú často prvým krokom zmeny v spoločnosti. Hľadajú príležitosti, ktoré zahŕňajú zlepšovanie systémov, vymýšľanie nových prístupov a vytváranie riešení, ktoré pomáhajú meniť spoločnosť k lepšiemu. Sociálny podnik sa zameriava na sociálne ciele, teda hľadá výhody pre spoločnosť.

Kto sú sociálni podnikatelia?

Sociálni podnikatelia sú jednotlivci, ktorí majú inovatívne riešenia na najnaliehavejších spoločenské problémy spoločnosti. Sú vytrvalí a ambiciózni, hľadajú nové príležitosti a ponúkajú nové spôsoby nevyhnutnej zmeny. Taktiež sa zapájajú do procesu neustálej inovácie, adaptácie a učenia sa. Konajú odvážne bez toho, aby boli obmedzení aktuálnymi dostupnými zdrojmi a sú zodpovední za výsledky. Sociálni podnikatelia zdieľajú určité kvality a ciele, či už budujú charitatívnu organizáciu, alebo chcú nájsť spôsob, ako prijať kapitalistický prístup k dobru.

Zdroj: topp

Príklady úspešných sociálnych podnikateľov:

Susan B. Anthony (USA) – bojovala za práva žien v Spojených štátoch amerických. 

Jean Monnet (Francúzsko) – jeho úsilie viedlo k založeniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO).

Vinoba Bhave (India) – bol zakladateľom hnutia Land Gift Movement, vďaka ktorému sa prerozdelilo viac ako 7 miliónov akrov pôdy na pomoc indickým občanom.

Maria Montessori (Taliansko) – vyvinula Montessori prístup k vzdelávaniu v ranom detstve, ktoré je dodnes veľmi vyhľadávané.

Florence Nightingale (U.K.) – bola zakladateľkou moderného ošetrovateľstva. Založila aj prvú školu pre zdravotné sestry a bojovala za zlepšenie nemocničných podmienok.

John Muir (USA) – bol prírodovedec a ochranár, ktorý založil systém národného parku.

Muhammad Yunus (Bangladéš) – je zakladateľom Grameen Bank, inštitúcie, ktorá poskytuje pôžičky na mikroúvery tým, ktorí ich potrebujú, aby im pomohla rozvíjať finančnú sebestačnosť. 

Scott Harrison (USA) – založil charitu Water, ktorá dodáva čistú pitnú vodu pre viac ako milión ľudí v 17 rôznych krajinách sveta. Harrison je možno jedným z najúspešnejších sociálnych podnikateľov všetkých čias. 

Prečo podnikať sociálne?

V dnešnej dobe je toto podnikanie revolúciou po celom svete. Ľudia z rôznych oblastí vytvárajú a implementujú účinné, inovatívne a udržateľné riešenia v boji proti sociálnym alebo environmentálnym výzvam. Sociálne podnikanie sa teší veľkej obľube nielen u publika, ale aj u zákonodarcov, finančných inštitúcii či akademickej obce. Podnikanie týmto spôsobom sa javí ako výrazne prospešné a zmysluplné, čo má za následok zvyšujúci sa záujem oň hlavne posledných dvadsať rokov. Poukazuje to na fakt, že si ako planéta stále viac uvedomujeme našu sociálnu zodpovednosť. Stále však existuje veľa priestoru na tvorivosť, na rozvoj vlastného sociálneho podniku a na riešenie problémov, ktoré sú pre nás ako individuality najzásadnejšie.

Prečo je sociálne podnikanie budúcnosťou riešenia väčšiny spoločenských problémov?

My v Mladiinfo vieme, aké je podnikanie s cieľom vytvárať spoločenskú hodnotu a nielen zisk dôležité, a že len rozprávať o ňom nestačí. Sme presvedčení, že sociálne podnikanie je tým správnym spôsobom, ako priniesť riešenia najnaliehavejších sociálnych, kultúrnych a environmentálnych problémov spoločnosti čo najefektívnejšie a čo najskôr, a tak zvyšovať kvalitu a spokojnosť našich životov.

Ak ťa téma sociálneho podnikania zaujala alebo si podnikateľom, ktorý má záujem o dosiahnutie sociálnej zmeny, máš šťastie! Mladiinfo v spolupráci s IUVENTA Impact hub Budapest organizuje online kurz sociálneho podnikania (Online Summer Academy on Social Entrepreneurship), a to 24. – 27. augusta 2020

Všetko dôležité o evente sa dozvieš tu.  Na účasť budeš potrebovať cca 4 hodinky denne a vyplnenie tohto formulára. Kurz je zadarmo a počet účastníkov obmedzený, preto sa poponáhľaj. Uzávierka prihlášok je 14. augusta 2020. 

Informuj, vzdelávaj a rozvíjaj sa s Mladiinfo!

Zdroj: The Asian Enrepreneur

info@mladiinfo.sk

FB: Mladiinfo Slovensko

IG: mladiinfo_slovensko

AUTORKA: Dominika Boková

1,461 videní