Zaži 9 mesiacov na dobrovoľníckom projekte vo Francúzsku

7. August 2020 | Archív |
1,607 videní

Pre koho: mladí ľudia (18-30 rokov) so záujmom o aktivity spojené s propagovaním demokracie, Európskej identity a hodnôt…
Kde: mestá Caen a Rouen (Normandia), Francúzsko
Kedy: 19. 9. 2020 (9 mesiacov)
Náklady hradené z grantu ESC (European Solidarity Corps): ubytovanie, strava, vreckové, cestovné, poistenie, jazykový kurz
Deadline na prihlásenie:
24. 8. 2020

This image has an empty alt attribute; its file name is esc_logo_0-1024x272.png

O projekte

Cieľom projektu je propagácia aktivít týkajúcich sa európskeho občianstva a medzinárodnej mobility mládeže pomocou rôznych workshopov, prezentácii, veľtrhov alebo podcastov.

Ako dobrovoľník / dobrovoľníčka stráviš 9 mesiacov na historickom území zvanom Normandi, ktoré sa nachádza na severozápade Francúzska. Ak sa nebojíš hovoriť na verejnosti, zaujímaš sa o témy spomenuté vyššie a vieš čo-to o sociálnych médiach, určite nepremeškaj deadline a prihlás sa!

Tvojou hosťovacou organizáciou bude CRIJ Normandie (web, fb, ig a youtube).

Dobrovoľnícke aktivity

 • Zvyšovať informovanosť miestnych mladých ľudí o európskom občianstve a mobilitách pre mládež (príprava a vedenie workshopov v školách, účasť na študentských veľtrhoch, účasť na rôznych podujatiach, nahrávanie podcastov v miestnych rozhlasových staniciach …)
 • Prispieť k vytvoreniu niekoľkých udalostí v máji 2021 v rámci osláv Európskeho dňa („Joli Mois de l’Europe“)
 • organizovať aktivity alebo prezentácie spojené s vlastnou kultúrou.

Hradené náklady

Z grantu ESC (European Solidarity Corps) je hradené:

 • ubytovanie,
 • strava,
 • vreckové,
 • cestovné,
 • poistenie,
 • jazykový kurz.

Stále váhaš? Prečítaj si dôvody prečo vycestovať na dobrovoľnícky projekt:

Say YES to volunteering!

“Byť či nebyť” dobrovoľníkom?

Francúzsko | Prečo vycestovať do najromantickejšej krajiny Európy?

Prihlášky

 1. Pošli svoj životopis a motivačný list v angličtine plus vyplnený tento formulár na: europe@crijnormandie.fr
 2. Deadline: 24. 8. 2020

Máš nejaké otázky? Neváhaj nám napísať!

Vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia: dimitrieska.dajana@gmail.com

Tento projekt nie je to, čo si hľadal/a?

Pokiaľ máš záujem o projekt s inou témou alebo v inej krajine, zaregistruj sa na portáli European Solidarity Corps a nájdi projekt podľa svojich predstáv. Mladiinfo Slovensko sa rado stane tvojou vysielajúcou organizáciou.

 –Veľa šťastia s prihláškou!

This image has an empty alt attribute; its file name is logo_mladiinfo_for_web.gif
1,607 videní