DOBROVOĽNÍCTVO POČAS PANDÉMIE: krátky prehľad otázok a odpovedí o dobrovoľníctve v zahraničí

6. November 2020 | Experience Valuable Sharing |
2,170 videní

Patríš medzi tých, ktorí by radi vycestovali do zahraničia za dobrovoľníctvom, ale máš obavy kvôli koronavírusu? Alebo obavy nemáš, ale rovnako nemáš ani dostatok informácií o tom, ako dobrovoľníctvo vlastne teraz prebieha? Ako sú prispôsobené dobrovoľnícke projekty a aké sú opatrenia? Prinášame ti preto krátky prehľad otázok a odpovedí.

Otázky sa týkajú len aktuálnych pravidiel počas pandémie. Ak odpoveď nenájdeš, alebo máš iné/ďalšie otázky, neváhaj nás kontaktovať na info@mladiinfo.sk, alebo priamo do správy na našom Instagrame alebo Facebooku.

FAQ: 

Je dobrovoľníctvo v zahraničí teraz bezpečné?

Áno, vykonávanie projektov je bezpečné, avšak závisí to aj na každom dobrovoľníkovi individuálne. Momentálne sú všetky aktivity prispôsobené pandemickej situácii. Projekty sú nastavené tak, aby sa v prípade nutnosti vedelo fungovať aj virtuálne a v súlade s opatreniami nastavenými v krajine projektu. Odporúča sa aj vlastná snaha dobrovoľníka o čo najväčšie bezpečie seba a iných, teda že dobrovoľník bude dbať o dodržiavanie základných opatrení a voľnočasové činnosti prispôsobí rizikám.

Napriek COVIDu-19 chcem nastúpiť na dobrovoľnícky projekt. Zmenili sa podmienky prijatia alebo celkovo podmienky dobrovoľníctva?

Čo sa týka podmienok, všetko prebieha tak, ako pred pandémiou. Dobrovoľnícke projekty sú však viac flexibilnejšie a prispôsobujú sa situácii v hosťovskej krajine. Ak sa dobrovoľnícky projekt zastaví pre zhoršujúcu sa pandémiu, bude možné ho predĺžiť, kým sa situácia nezlepší.

Dá sa na dobrovoľníctvo počas pandémie vycestovať bez obmedzení? Musím spĺňať špeciálne podmienky (negatívny test,…)?

Takmer do každej krajiny sa zatiaľ dá dostať bez problémov. V krajine, do ktorej prídeš, musíš absolvovať test na ochorenie COVID-19 a budeš čakať v karanténe na výsledok. Test je preplatený z projektu. Zatiaľ sa žiadne iné obmedzenia na dobrovoľníka nevzťahujú.

V prípade, že budem musieť ísť na COVID-19 test, bude mi preplatený? Kým?

Áno, test ti bude preplatený z projektu v krajine, kde absolvuješ dobrovoľníctvo. Existujú však prípady, kedy si test musíš urobiť na Slovensku a s negatívnym výsledkom prísť do krajiny, kde bude tvoj projekt. Všetky inštrukcie dostaneš počas vybavovania dobrovoľníctva.

Môžem počas pandémie vycestovať aj mimo EÚ (v prípade, že je také dobrovoľníctvo dostupné)?

Áno, momentálne máme z mimo-európskych krajín dostupné projekty v Turecku a Gruzínsku, kde majú situáciu s koronou pod kontrolou. Pre viac takýchto projektov nás sleduj na facebooku, instagrame a webe.

Aké poistenie ako dobrovoľník budem mať? Zahŕňa toto poistenie aj náklady spojené s liečbou na ochorenie COVID-19?

Každý dobrovoľník okrem Európskeho preukazu zdravotného poistenia má nárok na špeciálne poistenie pre dobrovoľníkov CIGNA. Avšak toto poistenie nepokrýva náklady spojené s liečbou na COVID-19. Pre viac informácii nás kontaktuj.

Môžem v krajnom prípade na dobrovoľníckom projekte v zahraničí robiť dobrovoľníctvo online?

Áno, väčšina projektov sa dá robiť online alebo kombinovane (napr. učenie angličtiny, písanie projektov, organizovanie online prednášok, …).

Ak je v hosťovskej krajine lockdown, aký to má dopad na dobrovoľníka?

Vo vykonávaní projektu môžeš pokračovať online/virtuálne, ak je to možné. Projekt sa dá aj pozastaviť. V takom prípade sa vrátiš domov a v projekte môžeš pokračovať, keď sa opätovne spustí.

Môžem kedykoľvek z dobrovoľníckeho projektu odísť v prípade, že sa situácia v krajine kvôli pandémii zhorší? Môžem poprípade odísť aj z osobných dôvodov?

Áno, určite. Vysielajúce aj hosťujúce organizácie chápu, že sa z rôznych dôvodov rozhodneš v projekte nepokračovať.

Vycestoval/a som na projekt Erasmus + , alebo dobrovoľnícky projekt Európskeho zboru solidarity v inej krajine, no musel/a som sa vrátiť domov. Môžem si svoj grant nechať?

Ak si späť doma, ale 

a) stále máš výdavky priamo a výlučne spojené s pobytom v cieľovej krajine, napríklad nájomné a elektrina, alebo 

b) sa zúčastňuješ virtuálneho vzdelávania alebo iných virtuálnych aktivít (ak ich inštitúcia / organizácia v cieľovej krajine sprístupnila ako alternatívu k pôvodne plánovaným činnostiam), 

potom áno, grant si môžeš ponechať.

Okrem toho môžeš získať náhradu ďalších cestovných nákladov, ktoré ti mohli vzniknúť.

Ak v cieľovej krajine nebudeš mať naďalej výdavky, budeš pravdepodobne musieť vrátiť časť grantu, ktorá pokrýva obdobie medzi dátumom ukončenia mobilitnej skúsenosti a jej plánovaným dátumom ukončenia. Najlepšie preto urobíš, ak priamo kontaktuješ svoju vysielaciu organizáciu. Tá ti bude vedieť poradiť najlepšie.

Bol/a som na Erasme + v inej krajine, ale môj kurz bol zrušený, pretože sa inštitúcia zatvorila. Rozhodol/la som sa však ostať. Môžem si svoj grant nechať?

Ak zostaneš v cieľovej krajine a

a) stále máš výdavky priamo a výlučne spojené s pobytom v tejto krajine, napríklad nájom a elektrinu, alebo

b) sa zúčastňuješ virtuálnych vzdelávacích aktivít, ktoré inštitúcia v cieľovej krajine sprístupnila ako alternatívu k pôvodne plánovaným činnostiam,

potom áno, grant si môžeš ponechať.

Okrem toho môžeš získať ďalší grant na pokrytie dodatočného časového obdobia nad rámec toho, čo si pôvodne plánoval/a (ak si musel/a zostať v zahraničí kvôli prepuknutiu nákazy ochorenia COVID-19). Odporúčame však poradiť sa so svojou inštitúciou, ktorá ti povie viac.

Vycestoval/a som na dobrovoľnícky projekt Európskeho zboru solidarity do inej krajiny, ale moja činnosť bola zrušená, pretože organizácia bola zatvorená. Nemohol/la som sa vrátiť do svojej domovskej krajiny. Môžem si nechať vreckové / príspevok na cestu?

Ak zostaneš v cieľovej krajine

a) stále máš výdavky priamo a výlučne spojené s pobytom v tejto krajine, alebo

b) sa zúčastňuješ virtuálnych aktivít, ktoré hostiteľská organizácia poskytla online ako alternatívu k pôvodne plánovaným aktivitám,

 potom áno, grant si môžeš nechať.

Plánoval/a som ísť na mobilitu Erasmus + alebo Európsky zbor solidarity v inej krajine, ale musel/a som to pred začiatkom zrušiť kvôli vypuknutiu Covid-19. Už som mal/a zaplatenú letenku a časť ubytovania. Môžem si ponechať predbežné financovanie, ktoré som za to dostal/a?

Ak si zaplatil/a cestovné náklady spojené s plánovanou mobilitou, napríklad letenku, ktorú si nikdy nepoužil/a a ktorú nie je možné refundovať, môžeš získať príspevok na cestovné náklady vždy, keď pravidlá financovania projektu predpokladajú finančnú podporu pre cestu. Ak to projekt nepredpokladá, si oprávnený/á ponechať si alebo získať časť predbežného financovania, ktorá zodpovedá vzniknutým nákladom. Môže sa stať, že budeš môcť získať refundáciu nákladov na rezerváciu ubytovania. Mal/a by si sa poradiť so svojou inštitúciou / podpornou organizáciou (v závislosti od dostupnosti ďalších finančných prostriedkov EÚ, ktoré má organizácia k dispozícii pre tvoju činnosť).

Môžem odložiť svoju plánovanú mobilitu v rámci programu Erasmus + / Európsky zbor solidarity na neskôr?

V tejto otázke ti opäť odporúčame sa obrátiť na svoju vysielaciu organizáciu, pretože riešenie závisí na konkrétnych podmienkach.

Bol/a som na činnosti Európskeho zboru solidarity v inej krajine, ale moja činnosť bola pozastavená, pretože organizácia bola ukončená. Budem môcť pokračovať vo svojej činnosti neskôr?

Opäť ti odporúčame opýtať sa koordinátora alebo inej kompetentnej osoby zo svojej vysielacej organizácie.

Môžem vycestovať na dobrovoľnícky projekt v zime 2020 a v roku 2021?

Áno, dobrovoľnícke ponuky budú pokračovať aj počas zimy 2020, a ak sa situácia od aktuálnej výrazne nezhorší, tak aj v roku 2021. Dôležitú rolu však zohráva otvorenie/zatvorenie hraníc alebo letísk konkrétnej krajiny, ktoré sa predpovedať nedá. Sleduj preto opatrenia vytypovanej krajiny alebo priamo informácie sprostredkovávane vysielacou organizáciou.

Má vôbec zmysel počas pandémie vycestovať na dobrovoľnícky projekt? Ak áno, aké výhody to prináša?

Dobrovoľníctvo má zmysel nielen na úrovni sebarozvoja, ale aj na úrovni spoločenskej. Na našich profiloch nájdeš mnoho rozhovorov s dobrovoľníkmi, ktorí sa o svoje skúsenosti podelili a boli nadšení. AK chceš vedieť, čo ti dobrovoľníctvo prinesie, klikni sem.

Nová situácia vyžaduje nové riešenia, a my sme radi, že môžeme sprostredkovať dobrovoľnícke ponuky aj naďalej. Pri každom jednom dobrovoľníkovi, ktorý sa rozhodol za dobrovoľníckou príležitosťou vycestovať, poctivo sledujeme všetky podrobnosti, aby bol priebeh čo najhladší a on v bezpečí. V prípade akéhokoľvek problému tu sú pre teba všetci členovia nášho tímu.

Pretože tvoje bezpečie a spokojnosť sú naša priorita!

Ak teda zvažuješ dobrovoľníctvo, sleduj naše sociálne siete, kde pridávame nové ponuky. Nájsť môžeš príležitosti z rôznych kútov sveta, ktoré môžu zmeniť tvoj život a odovzdať vzácne skúsenosti.

2,170 videní