AIESEC zahraničné stáže

6. June 2011 | Archív |
2,144 videní

Pre koho: vysokoškoláci a absolventi do dvoch rokov po VŠ
Typ: manažérska, vzdelávacia, technická a rozvojová
Kde: až do 107 krajín sveta
Dĺžka: 6 týždňov až 1,5 roka
Plat: všetky typy stáží (okrem rozvojových) sú platené
Poplatok:
informuj sa u lokálnej AIESEC pobočky

Pýtate sa samých seba ako získať praktické skúsenosti?  Čo budete robiť v lete? Ak patríte medzi tých, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou vycestovať do zahraničia, získať skúsenosti v odbore a zlepšiť sa v jazyku- zahraničná odborná stáž je príležitosť priamo pre Vás.

Vybrať si môžete na základe druhu stáže (manažérska, vzdelávacia, technická a rozvojová) a dĺžky stáže (6 týždňov až 1,5 roka). Stáž je určená ambicióznym vysokoškolákom alebo absolventom do dvoch rokov po ukončení štúdia. Získate pracovné skúsenosti vo svojom študijnom odbore, skúsenosť v medzinárodnom tíme a zahraničnej spoločnosti. Možnosť cestovať, nadviazať nové priateľstvá, osamostatniť sa, zlepšiť sa v cudzom jazyku a spoznať odlišné kultúry. Stáž priaznivo ovplyvňuje budúcu kariéru študenta a jeho uplatnenie na trhu práce.

Prečo AIESEC?
AIESEC ponúka širokú ponuku pracovných stáží do viac ako 107 krajín sveta.  Je najväčšia študentmi riadená organizácia, pôsobiaca už viac ako 60 rokov. Na Slovensku už šestnásty rok organizujem najväčší veľtrh práce Národné Dni Kariéry. Orientuje sa na aktívne vzdelávanie, rozvoj líderských schopností a sprostredkovanie medzinárodného výmenného programu vo forme stáží. V AIESEC môžu študenti získať pracovné skúsenosti v odbore, ktorý ich zaujíma a ktorému sa chcú v budúcnosti venovať. AIESEC sprostredkuje 8500 stáží ročne, a má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Absolvovanie stáže je možné počas štúdia, medzi jednotlivými ročníkmi alebo do dvoch rokov po ukončení štúdia. AIESEC poskytuje svojim uchádzačom je kompletná pomoc pred stážou, počas nej a aj po jej skončení. Zahraničná pobočka AIESEC zvyčajne pomáha s vybavovaním legislatívy a ubytovania.

Financie
AIESEC vám ponúka 4 typy stáží – manažérsku, vzdelávaciu, technickú a rozvojovú. Stáže (okrem rozvojovej) sú platené. Študentovi je vyplácaná mzda, ktorá je vždy odvodzovaná od situácie v danej krajine a na konkrétnom mieste, a ktorá je nastavená tak, aby pokryla náklady na ubytovanie, stravu a voľno-časové aktivity. V prípade rozvojových stáží študenti nedostávajú plat, ale majú zdarma ubytovanie a stravu, v niektorých prípadoch aj vreckové.

Viac o jednotlivých typoch stáží
Rozvojová stáž je stáž špecificky zameraná na neziskovú oblasť, čo znamená, že sa väčšinou jedná o prácu na projektoch neziskových organizácií (NGO), univerzít, orgánov štátnej správy…  Tieto stáže sa nachádzajú väčšinou v menej rozvinutých a exotických krajinách. Študenti sa môžu podieľať na vzdelávaní, na ochrane životného prostredia alebo napríklad na tvorbe stratégii financovania neziskových organizácií.
Vzdelávacia stáž je stáž zameraná na vzdelávanie a výučbu. Vo väčšine prípadov sa jedná o vyučovanie jazykov, prevažne angličtiny, vo firmách, školách alebo na univerzitách. Vyučovanie môže byť navyše zamerané aj na rozvoj kultúrneho povedomia alebo na výučbu odborných predmetov.
Manažérska stáž je určená prevažne študentom s ekonomickým zameraním, masmédií a marketingu, ale v rámci tohto typu sa môžu objaviť aj stáže určené pre študentov andragogiky alebo psychológie (oblasť personalistiky/ľudských zdrojov). Študenti, ktorí odídu na tento typ stáže, sa obvykle zaoberajú marketingovým výskumom, projektovým riadením, finančnými analýzami alebo napríklad prácou v oblasti zákazníckeho servisu.
Technická stáž je stáž určená prevažne pre technicky zameraných študentov. Študenti obvykle pracujú v oblasti výpočtovej techniky, jedná sa teda napr. o programovanie, správu sietí či databáz, tvorbu webových stránok, atď. Okrem IT sa v rámci tohto typu stáže môžu uplatniť aj technici z iných oborov, napr. strojárenstvo, stavebníctvo atď.

Postup po podaní prihlášky
AIESEC zo všetkých prihlásených záujemcov o stáž uskutoční výberový proces, ktorého súčasťou je vstupný pohovor, jazykové testy, špeciálny pohovor s účastníkom z externého prostredia a špeciálna konferencia, ktorá uchádzačov pripraví na život a prácu v zahraničí.
Keď toto všetko úspešne absolvujete, čaká vás príjemnejšia časť vybavovania stáže – vybrať si stáž podľa svojich predstáv z našej AIESEC databázy a môžete začať baliť kufre a tešiť sa na najväčšie dobrodružstvo vo svojom živote!
Komentáre od bývalých stážistov. „AIESEC mi ponúkol jedinečnú možnosť žiť a pracovať tam, kde iní chodia len na krátku exotickú dovolenku a preniknúť tak hlbšie do tajov zaujímavej kultúry. Zistila som čo všetko dokážem a naučila sa kopec užitočných vecí.“, Martina Dobošová z Banskej Bystrice.

Viac informácií na stránkach www.aiesec.sk alebo v lokálnej pobočke AIESEC na tvojej univerzite.

Ing. Martina Debnárová
Vice President PR/Communication
AIESEC Banská Bystrica

2,144 videní