Mládežnícka Výmena: Media(te) Diversity

4. September 2017 | Experience Valuable Sharing |
1,279 videní

Súčasné online komunikačné kanály umožňujú rozširovať rôzne názory, vyjadrenia, postoje. Informácie sa šíria jednoduchšie, rýchlejšie  a interaktívne. V niektorých prípadoch online komunikácia vytvára priestor pre  ľudí, ktorí by nedokázali vyjadriť svoje myšlienky v “offline interakciách”.

Príbehy, ktoré sa častokrát šíria na sociálnych sieťach sú založené na negatívnych emóciách, ako je strach, úzkosť a nenávisť voči rôznym skupinám. Všetko, čo veľmi ľahko môže viesť k tzv. “paradoxu voľby”, čo znamená, že mládež dezorientuje až je niekedy paralyzovaná množstvom informácií.

Práve o refektovaní na rozmanitosť informácií, ktoré sa k nám denno denne dostávajú prostredníctvom médií bola naša mládežnícka výmena, na ktorej sa zúčastnilo 35 mladých ľudí, zo 7 partnerských krajín programu Erasmus + (Slovensko, Macedónsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Bulharsko a Česká republika). Výmena sa konala v období od 20. augusta do 25. augusta 2017 v Bratislave a venovala sa témam ako mediálna gramotnosť a kritické myslenie mládeže so zameraním na podporu rozmanitosti v (nových) médiách.

Mládežnícka výmena vznikla za primárnym cieľom cieľom priviesť 35 mladých ľudí, študentov, pracovníkov s mládežou v podstate všetkých aktívnych mladých ľudí zo siedmych európskych krajín na jeden týždeň, počas ktorých podporili svoje zručnosti analýzy a reflexie. Naučili sa spôsobom ako si lepšie overovať mediálne informácie.

Okrem toho mlai možnosť vytvoriť vlastné vizuálne / zvukové materiály o rozmanitosti, ktoré odrážajú motto Európskej únie “Zjednotení v rozmanitosti”. Ako už názov výmeny, Media(te) Diversity, napovedá, snažili sme sa o lepšiu medzikultúrnu komunikáciu a zdôraznenie dôležitosti rozmanitosti v spoločnosti ako celku a potreby vytvoriť priestor pre sprostredkovaný dialóg.

Počas tejto výmeny sa účastníci dostali od seba možnosť učiť sa, rozprávať sa s odborníkmi, zamyslieť sa nad sebou a inšpirovať sa neformálnymi aktivitami, skupinovými diskusiami, tímovou prácou, filmovými projekciami a v neposlednom rade návštevou výstavy: “Integrácia a rozmanitosť očami mládeže”.

1,279 videní