Cultural Misunderstanding

4. September 2011 | Archív |
1,484 videní

Nedorozumenia, ktoré vznikajú kultúrnymi rozdielmi, sa v rôznej forme a intenzite nachádzajú v každej krajine. Zasahujú do života celej spoločnosti (mladých i starších, bohatých aj chudobných atď.) a okrem prítomnosti ovplyvňujú aj našu budúcnosť. Riešenie by nemalo byť iba vecou vlády. A my sme sa nechceli iba tak prizerať.

Počas slnečných júnových dní sme sa stretli s mladými z Fínska, Litvy, Maďarska a Slovenska a vytvorili sme jeden tím. Prípravným stretnutím sme sa pustili do boja proti diskriminácii menšín a do odstraňovania predsudkov v spoločnosti.

Metódami neformálneho vzdelávania a hraním jednotlivých scénok známych zo života sme deň za dňom nacvičovali divadelnú hru. Okrem toho sme odhaľovali problémy spoločnosti aj hľadáčikom starých fotoaparátov v uliciach Trenčína.

Zbúrali sme predsudky, ale aj svoje osobné strachy, a ľudia nás odmenili obrovským potleskom pri záverečnom divadelnom predstavení. Boli sme súčasťou mládežníckej výmeny prostredníctvom programu 1.1 Mládež v akcií. Tá sa uskutočnila v dňoch 16. – 24. júna 2011 v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity v Trenčíne. Odchádzame s pocitom, že sme lepší, že spolu tvoríme lepšiu spoločnosť.

Autorka: Lenka Križanová

1,484 videní