Zahraniční študenti na slovenských internátoch

4. May 2012 | Archív |
2,200 videní

Čo študentom chýba po návrate zo zahraničí? Často sú to spolužiaci a kamaráti z iných krajín s ktorými strávili nezabudnuteľné chvíle. Preto sme sa rozhodli pozrieť na situáciu na našich internátoch z pohľadu počtu a podielu zahraničných študentov. Výsledky sumarizujeme v dvoch grafoch.

Podľa štatistík bolo k 31.10.2010 v študentských domovoch ubytovaných spolu 1443 zahraničných študentov. Najviac študentov zo zahraničia býva v Mlynskej doline, kde ich je spolu takmer 400 (UK a STU). Na grafe je poradie 11 študentských domovov s najväčším počtom zahraničných študentov.

Percentuálny podiel, ktorý tvoria zahraniční študenti zo všetkých ubytovaných študentov, ukazuje nasledujúci graf. Vo vysokoškolskom meste Ľ.Štúra – Mlyny UK je približne každý 20-ty ubytovaný študent zo zahraničia. Najväčší podiel zahraničných študentov nájdeme na internátoch v Košiciach, Banskej Bystrici a na ŠD Ekonóm v Bratislave.

Spracoval: Ondrej Mäsiar, 4.5.2012

2,200 videní