Riaditeľka Centra rodiny: ,,Je škoda, že tak veľa ľudí robí tak málo“

2. March 2021 | Archív |
2,100 videní

Centrum rodiny je priestorom pre mnoho ľudí – od najmenších a mládeže až po seniorov, rodiny s deťmi, aktívnych ľudí s nápadmi či vylúčené skupiny. Prepája generácie, podáva pomocnú ruku ľuďom v životnej tiesni, neformálne vzdeláva a buduje miestnu komunitu. Kým to bolo možné, na svoje si tu prišli deti, študenti, mamičky na materskej, aktívne ženy – športovkyne, košíkarky, čitateľský klub, šachisti, break dance tanečníci, hudobníci, speváci, pingpongisti, klub anglickej konverzácie, ľudia so záujmom pre vyšívanie, varenie, pečenie, maľovanie, keramiku či taekwondo.

Budova, v ktorej nájdeme centrum dnes, však nebola vždy takáto. Ešte pred šiestimi rokmi na mieste komunitného centra stála chátrajúca bývala škôlka s plesnivými stenami, zatekajúcou strechou a zanedbanou záhradou. Mala to šťastie, že na ňu natrafila Alžbeta Šporerová, ktorá sa stala jeho riaditeľkou.

______________________________________________________________________________

V rozhovore so šéfkou Centra rodiny v Dúbravke sa dozvieš:

  • čomu sa Centrum rodiny venuje
  • aké voľnočasové aktivity poskytuje
  • ako sa do neho môžeš zapojiť ty

______________________________________________________________________________

Komunitné Centrum rodiny funguje v bratislavskej Dúbravke už šiesty rok. Posledný rok však v krízovom režime. Aké boli Vaše začiatky a aké aktivity ste mali rozbehnuté pred “koronou”?

Myšlienka komunitného centra vznikla zvláštnou náhodou, keď sa ukončila jedna etapa v činnosti neziskovej organizácii Centrum rodiny a hľadala sa jej ďalšia náplň. Keďže organizácia mala v dlhodobom prenájme budovu bývalej škôlky, najvhodnejšou alternatívou sa javilo vybudovanie komunitného centra. Prvou skupinkou, ktorá prišla, boli mamičky na materskej dovolenke. Potom sa pridali šachisti, seniori – speváci, košikárky, mládež, deti s autizmom,  klienti domovu sociálnych služieb, čitatelia,… Začali sme organizovať aj materiálnu pomoc sociálne odkázaným ľuďom, pravidelnými sa stali naše Zberne šatstva a výmenné burzy. Postupne sme prešli aj na ekologické aktivity. Upravovali sme  našu komunitnú záhradu, v ktorej sme vysadili mnoho jedlých kríkov, stromov, byliniek a aj zeleniny. Väčšinu činností sme vykonávali v rámci dobrovoľníctva, predovšetkým s podporou firemných dobrovoľníkov a to nielen počas akcie Naše Mesto a Týždeň dobrovoľníctva, ale priebežne celý rok.

Všetky úspešne rozbehnuté voľnočasové aktivity komunity však zastavila pandémia a naša práca sa viac presunula do charitatívnej činnosti. Začali sme šiť rúška, pomáhať seniorom s nákupmi, realizovať vo väčšej miere materiálnu pomoc núdznym a zamerali sme sa aj na psychologicko-sociálne poradenstvo. A ako asi všetci, prešli sme aj my do virtuálneho sveta, aby sme s komunitou ostali stále v kontakte.

Zdroj: FB Centrum rodiny Dúbravka

Spomenuli ste aj dobrovoľníctvo. Pocítili ste, že počas zlých a náročných časov ochota nezištne pomáhať u ľudí rastie? 

Keďže sa stretávame s dobrovoľníctvom počas celého roka, aj v dobrých časoch, nevnímame v túto dobu enormný nárast ochoty pomáhať. Možno viac ľudia súcití s núdznymi, chorými, zdravotníkmi a ľuďmi, ktorí sú zasiahnutí priamo touto pandémiou. Skôr ako dobrovoľníctvo sme pocítili nárast ochoty prispieť materiálne alebo  finančne na činnosť našej organizácie.

Na stránke centra máte zverejnené aj voľnočasové aktivity pre mamičky a deti, pre študentov aj mladých, seniorov, ale aj zdravotne znevýhodnených ľudí. Ktorá skupina javí najväčší záujem?

Na túto otázku sa veľmi ťažko odpovedá, nakoľko každá zo skupín, ktorá v centre má svoje aktivity, je veľmi aktívna.

Centrum rodiny dáva priestor aj stredoškolákom, ktorí sa chcú realizovať v dobrovoľníckych aktivitách. Je zo strany študentov záujem o takúto možnosť?

Pre študentov a mladých ľudí máme rozbehnuté viaceré projekty. Spolupracujeme so strednými školami v projekte Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinbourghu tzv. DofE a taktiež s Mladiinfo v projekte Európskeho zboru solidarity. Čo sa týka mladých ľudí, záujem nie je veľký, ale tí, ktorí ho prejavia, sú väčšinou veľmi aktívni a sú prínosom pre našu organizáciu. Máme tu vďaka nim astronomický krúžok, hudobný krúžok, krúžok tvorivých dielní atď. V oblasti podpory dobrovoľníctva u mládeže veľmi záleží aj na postojoch školy k tejto téme, a samozrejme, na hodnotách v rodine.

V časoch presýteného obsahu predovšetkým virtuálneho sveta je neľahké sa zorientovať.  Ako sa môžu študenti a mladí ľudia o vás a možnostiach vhodných pre nich dozvedieť?

Máme aktívne sociálne siete, Facebook a Instagram, ako aj webovú stránku. Snažíme sa oslovovať stredné aj vysoké školy. Sme aj praxové stredisko pre Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského odbor sociálna práca a spolupracujeme tiež Filozofickou fakultou odbor psychológia a Trnavskou univerzitou.

Blízka je vám tiež téma ekológie a upcyclingu.

Neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít sa stali aj aktivity so zameraním na ekológiu. Začalo to nenápadne – výmennými burzami šatstva medzi mamičkami, ktoré sa rozrástli na pravidelné Zberne šatstva a následné swapy. A keďže niektoré veci už neboli použiteľné ako oblečenie, rozhodli sme z nich vyrábať nové výrobky a tak ich vracať späť do obehu. Šijeme hlavne plátené tašky, vrecúška, vankúšiky a teraz aj rúška. Nadviazali sme aj spoluprácu s eko občianskym združením Sobi, s ktorým sa snažíme vymýšľať nové výrobky zo špeciálne recyklovaného materiálu a taktiež sme vytvorili so známou blogerkou La Floritou jedno video venované upcyclingu. Na témy ochrany životného prostredia realizujeme aj workshopy a v spolupráci s eko aktivistom Tomášom Horváthom sme vytvorili aj stálu “výstavu” plagátov s touto tematikou, ktoré sú rozmiestnené po celom interiéri aj exteriéri komunitného centra.

Zdroj: FB Centrum rodiny Dúbravka

Okrem zbierania šatstva (za minulý rok to bolo 3000 kg) zachraňujeme aj nepredajné potraviny, hlavne ovocie a zeleninu. V spolupráci s Tescom dvakrát do týždňa chodíme pre potraviny, ktoré sa už nedajú predať, ale sú ešte konzumovateľné. Časť z nich rozdáme sociálne slabým rodinám a časť spracujeme napr. na džemy alebo pečené čaje. 

Aký projekt, v ktorom bolo centrum zapojené, prispel podľa vás najviac k budovaniu lepšej spoločnosti? Môžete ho priblížiť?

Je ich viac, ale určite je to projekt No limits, kde sa nám podarilo s Mladiinfo realizovať dobrovoľnícku stáž pre ľudí s hendikepom.

Taktiež sú zaujímavé eko projekty, či už s oblečením alebo s nepredajnými potravinami. A projekty, ktoré dávajú priestor pre deti a dospelých so zdravotným hendikepom.

A v neposlednom rade celá myšlienka komunitného centra ako priestoru, v ktorom sa spájajú všetky generácie ako aj všetky sociálne skupiny, keďže okrem voľnočasových aktivít sme otvorení aj pre sociálno-právno-psychologické poradenstvo. Spolupracujeme napr. s DePaul Slovensko a pomáhame ľuďom bez domova nielen materiálne, ale aj poradenstvom. Taktiež fungujeme ako pracovisko na výkon trestu povinnej práce, v rámci ktorého u nás vykonáva trest niekoľko odsúdených za ľahšie delikty v rozmedzí 50 až 300 hodín. Všetky tieto projekty prispievajú k búraniu predsudkov a bariér, a to nielen teoreticky, upevňujú vzájomné vzťahy a tak celú komunitu, ktorá sa tu pohybuje.

Nedávno sme čitateľom priniesli rozhovor s  Jankou Laskovskou, ktorá pôsobí u vás ako dobrovoľníčka vďaka spomenutému projektu No limits. Ako sa môže do aktivít centra zapojiť osoba, ktorá má záujem? Prečo je  dobrovoľníctvo dôležité?

U nás je vítaný každý, kto je ochotný pomáhať, kto má nejaký nápad, ktorý by chcel realizovať a chce prispieť k rozvoju komunitného života. Stačí sa ozvať emailom na komunita@centrumrodiny.sk a my si s ním dohodneme stretnutie, v tejto dobe online a porozprávame sa o možnostiach zapojenia.

Dobrovoľníctvo prináša do života veľa nových rozmerov, človek  zažije veci, ktoré  nielen zvýšia jeho zručnosti a znalosti, no najmä blahodarne vplýva aj na  jeho duševný rozvoj.

“Každý deň urob dobrý skutok a svet bude lepší.“

Aké má Centrum rodiny plány a vízie na rok 2021?

Napriek obdobiu, ktoré momentálne prežívame a situáciám, ktoré sme pred tým nezažili, sme pripravení na nové výzvy a už teraz pripravujeme projekty na tento rok. Rok 2021 sme si rozdelili do piatich oblastí, a to:

  • “Dobročinnosť je IN” – podpora dobročinnosti a dobrovoľníctva vo všetkých možných formách a materiálno-sociálna pomoc všetkým, ktorí trpia pandémiou,
  • “Druhá šanca “ – ekoprojekty zamerané na podporu zmeny životného štýlu, 
  • “Iní a predsa rovnakí”, rozšírenie aktivít spojených s pomocou znevýhodneným ľuďom, či už zdravotne alebo sociálne, 
  • “Blízko k sebe” – pokračovanie v medzigeneračných aktivitách a odovzdávania si navzájom skúsenosti,
  • “Mladí mladým” – aktivity pre deti a mládež.

A samozrejme sa tešíme na všetky komunitné podujatia, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch stali neoddeliteľnou súčasťou nášho komunitného centra ako Susedská opekačka, Záhradná slávnosť, Hody v Centre alebo Vianočná kapustnica. 

Mottom nášho komunitného centra je “Každý deň urob dobrý skutok a svet bude lepší.“ Z vlastnej skúsenosti vieme, že niekedy naozaj stačí veľmi málo (dobrá rada, vypočutie, venovaný čas), aby ste zmenili život niekoho iného k lepšiemu. Každý z nás má túto možnosť denne, je len škoda, že tak veľa ľudí robí tak málo…

Zdroj: FB Centrum rodiny Dúbravka
2,100 videní