Erasmus na Slovensku v troch grafoch 2000-2010

1. May 2012 | Archív |
2,764 videní

Koľko študentov ročne odchádza na Erasmus? A koľko ku nám prichádza zo zahraničia? Pripravili sme pre Vás program Erasmus z pohľadu Slovenska. Aktuálne štatistiky a trendy sme prehľadne spracovali v troch grafoch.

Počet Erasmus študentov vysielaných zo Slovenska 2000-2010

Zo Slovenska v akademickom roku 2009/2010 vycestovalo na program Erasmus takmer 1800 študentov. Oproti roku 2000/01, keď na Erasmus odchádzalo len niečo viac ako 500 študentov to predstavuje viac ako trojnásobný nárast počtu vyslaných študentov v priebehu deviatich rokov. Za sledované obdobie sa počet vysielaných študentov zvyšoval v priemere 16% ročným tempom rastu. Treba však doplniť, že v tomto období sa rovnako zvyšoval počet študentov vysokých škôl. Z tohto dôvodu percento zapojených študentov do programu rástlo nižším tempom ako absolútny počet vysielaných študentov.

Počet Erasmus študentov prichádzajúcich na Slovensko 2000-2010

Na Slovensko v akademickom roku 2009/2010 prišlo v rámci programu Erasmus študovať o niečo viac ako 900 študentov zo zahraničia. V roku 2000/01 podľa štatistík na Slovensku študovalo len 58 Erasmus študentov zo zahraničia. Za sledovaných desať rokov rástol počet prichádzajúcich študentov v priemere až 39% ročným tempom rastu. Výrazný nárast prichádzajúcich študentov v akademickom roku 2005/06 oproti roku 2004/05 o takmer 80% (z 284 na 508 študentov) môže byť spôsobený aj vstupom Slovenska do EÚ.

Porovnanie počtu Erasmus študentov na Slovensku 2000-2010

 

Porovnanie počtu vysielaných študentov a študentov, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia ukazuje v roku 2009/2010 dvojnásobne väčší počet vysielaných študentov oproti prijímaným študentom. Vzájomný pomer sa v priebehu sledovaného obdobia menil s rýchlejším rastom počtu prijímaných študentov. Ak v spomínanom roku 2009/2010 počet vysielaných študentov prevyšoval počet prijímaných študentov dvojnásobne, tak v roku 2002/2003 to bolo až päťnásobne.

Spracoval: Ondrej Mäsiar, 1.5.2012, Mladiinfo Slovensko

2,764 videní